Latest Flight | Flight Log | Data Trends | Login | Join FlightData.com!
Date Range From To
Export: Google Earth
Flight Log - N589CA - Click on row to view flight. Click on header to sort.
Sat, Nov 6, 2021 KHPN KFDK 12:15 14:13 1.89 hrs 1.49 hrs 200.71 nm 16.76 gal 8.86 gal/hr 0.08 gal/nm 6515 msl 130 kts
Fri, Nov 5, 2021 KFDK KHPN 16:04 17:57 1.81 hrs 1.52 hrs 202.74 nm 16.74 gal 9.24 gal/hr 0.08 gal/nm 7509 msl 128 kts
Fri, Nov 5, 2021 KFDK KFDK 15:52 15:55 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 2.43 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Oct 15, 2021 KFDK 61VA 11:04 11:46 0.67 hrs 0.35 hrs 39.57 nm 6.05 gal 8.96 gal/hr 0.15 gal/nm 6008 msl 106 kts
Wed, Oct 13, 2021 KACY KFDK 12:24 14:03 1.55 hrs 1.22 hrs 157.83 nm 15.05 gal 9.71 gal/hr 0.10 gal/nm 6046 msl 122 kts
Wed, Oct 6, 2021 KGKT KFDK 14:49 16:02 3 hrs 2.82 hrs 891.96 nm 11.25 gal 3.75 gal/hr 0.01 gal/nm 9017 msl 121 kts
Wed, Oct 6, 2021 KFDK KACY 14:09 15:51 1.58 hrs 1.10 hrs 147.13 nm 14.21 gal 8.98 gal/hr 0.10 gal/nm 7012 msl 124 kts
Mon, Oct 4, 2021 KLNS KFDK 16:56 17:42 0.73 hrs 0.53 hrs 67.32 nm 6.88 gal 9.41 gal/hr 0.10 gal/nm 4277 msl 119 kts
Mon, Oct 4, 2021 KLNS KLNS 16:17 16:21 0.07 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.17 gal 2.35 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Oct 4, 2021 KLNS KLNS 10:32 10:37 0.08 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Oct 4, 2021 KLNS KLNS 09:36 10:31 0.91 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Aug 16, 2021 KFDK KLNS 10:56 13:19 0.81 hrs 0.57 hrs 184.34 nm 7.10 gal 8.71 gal/hr 0.04 gal/nm 8002 msl 124 kts
Sun, Aug 15, 2021 KFDK KFDK 11:27 11:30 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 2.17 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Aug 15, 2021 KFDK KFDK 11:13 11:17 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.16 gal 2.56 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Aug 9, 2021 KACY KFDK 13:47 15:26 1.53 hrs 1.06 hrs 138.66 nm 13.70 gal 8.95 gal/hr 0.10 gal/nm 6014 msl 121 kts
Thu, Aug 5, 2021 KLNS KACY 13:45 14:43 0.9 hrs 0.70 hrs 102.15 nm 8.37 gal 9.35 gal/hr 0.08 gal/nm 3532 msl 134 kts
Thu, Aug 5, 2021 KLNS KLNS 11:16 11:22 0.1 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.20 gal 1.94 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Aug 5, 2021 KFDK KLNS 07:22 08:09 0.72 hrs 0.54 hrs 70.55 nm 6.41 gal 8.85 gal/hr 0.09 gal/nm 3505 msl 122 kts
Sun, Jul 25, 2021 KHPN KFDK 11:06 13:17 2.07 hrs 1.79 hrs 221.57 nm 20.81 gal 10.07 gal/hr 0.09 gal/nm 8091 msl 117 kts
Sun, Jul 25, 2021 KHPN KHPN 10:41 10:50 0.16 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.35 gal 2.18 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Jul 24, 2021 KFRG KHPN 21:08 21:41 0.51 hrs 0.27 hrs 34.21 nm 3.69 gal 7.25 gal/hr 0.11 gal/nm 2576 msl 120 kts
Sat, Jul 24, 2021 KHQU KFDK 08:44 15:25 3.47 hrs 3.28 hrs 2728.16 nm 12.49 gal 3.60 gal/hr 0.00 gal/nm 7074 msl 130 kts
Sat, Jul 24, 2021 KFDK KFRG 06:00 07:47 1.71 hrs 1.48 hrs 206.07 nm 16.34 gal 9.56 gal/hr 0.08 gal/nm 7509 msl 133 kts
Thu, Jul 22, 2021 KMRB KFDK 15:13 15:44 0.49 hrs 0.28 hrs 34.88 nm 3.75 gal 7.57 gal/hr 0.11 gal/nm 4437 msl 120 kts
Thu, Jul 22, 2021 KFDK KMRB 13:22 13:52 0.47 hrs 0.25 hrs 31.97 nm 3.68 gal 7.77 gal/hr 0.12 gal/nm 4663 msl 119 kts
Wed, Jul 21, 2021 KFDK KHQU 12:55 14:24 3.93 hrs 3.67 hrs 813.26 nm 13.79 gal 3.51 gal/hr 0.02 gal/nm 8027 msl 118 kts
Wed, Jul 21, 2021 KACY KFDK 12:11 13:45 1.45 hrs 1.19 hrs 149.47 nm 14.88 gal 10.29 gal/hr 0.10 gal/nm 6082 msl 115 kts
Thu, Jul 15, 2021 KFDK KACY 13:32 14:49 1.19 hrs 0.94 hrs 139.35 nm 11.96 gal 10.08 gal/hr 0.09 gal/nm 6506 msl 138 kts
Mon, Jul 5, 2021 KACY KFDK 11:02 12:25 1.28 hrs 1.02 hrs 136.14 nm 12.15 gal 9.51 gal/hr 0.09 gal/nm 4509 msl 122 kts
Mon, Jun 21, 2021 KACY KFDK 15:05 16:34 1.37 hrs 1.13 hrs 139.86 nm 13.76 gal 10.05 gal/hr 0.10 gal/nm 6011 msl 115 kts
Fri, Jun 4, 2021 KFDK KACY 14:18 16:04 1.13 hrs 0.95 hrs 526.96 nm 7.52 gal 6.66 gal/hr 0.01 gal/nm 6011 msl 136 kts
Fri, Jun 4, 2021 KFDK KPIT 13:40 15:22 1.55 hrs 1.18 hrs 148.54 nm 14.09 gal 9.09 gal/hr 0.09 gal/nm 6083 msl 116 kts
Mon, May 24, 2021 KACY KFDK 07:33 09:11 1.51 hrs 1.20 hrs 165.13 nm 14.22 gal 9.44 gal/hr 0.09 gal/nm 4012 msl 127 kts
Thu, May 20, 2021 KFDK KACY 14:04 19:29 1.16 hrs 0.93 hrs 200.39 nm 5.27 gal 4.55 gal/hr 0.03 gal/nm 5512 msl 135 kts
Mon, Apr 26, 2021 KACY KFDK 12:12 13:39 1.31 hrs 1.07 hrs 133.05 nm 12.31 gal 9.38 gal/hr 0.09 gal/nm 4529 msl 114 kts
Fri, Apr 23, 2021 KFDK KACY 15:57 17:05 1.02 hrs 0.84 hrs 137.09 nm 9.69 gal 9.46 gal/hr 0.07 gal/nm 5512 msl 151 kts
Tue, Apr 20, 2021 KLNS KFDK 10:15 11:04 0.78 hrs 0.57 hrs 66.01 nm 6.67 gal 8.53 gal/hr 0.10 gal/nm 4757 msl 110 kts
Tue, Apr 20, 2021 KFDK KLNS 09:07 09:53 0.75 hrs 0.51 hrs 73.11 nm 6.15 gal 8.19 gal/hr 0.08 gal/nm 5516 msl 139 kts
Tue, Apr 20, 2021 KFDK KFDK 08:41 08:45 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 1.97 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Apr 12, 2021 KLNS KFDK 15:26 16:11 0.7 hrs 0.50 hrs 69.34 nm 6.59 gal 9.46 gal/hr 0.10 gal/nm 4011 msl 129 kts
Mon, Apr 12, 2021 KFDK KLNS 14:09 15:05 0.88 hrs 0.51 hrs 68.29 nm 6.63 gal 7.53 gal/hr 0.10 gal/nm 5030 msl 126 kts
Thu, Apr 8, 2021 KFDK KFDK 15:36 16:36 0.92 hrs 0.74 hrs 95.77 nm 10.02 gal 10.86 gal/hr 0.10 gal/nm 3057 msl 120 kts
Thu, Apr 8, 2021 KLNS KFDK 14:39 15:26 0.7 hrs 0.52 hrs 70.30 nm 6.66 gal 9.50 gal/hr 0.09 gal/nm 4511 msl 121 kts
Wed, Apr 7, 2021 KLNS KLNS 08:14 08:25 0.18 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.63 gal 3.43 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Apr 7, 2021 KLNS KLNS 07:29 07:40 0.18 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.30 gal 1.65 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Feb 25, 2021 KFDK KLNS 14:30 15:17 0.71 hrs 0.54 hrs 75.27 nm 6.81 gal 9.61 gal/hr 0.09 gal/nm 5611 msl 128 kts
Fri, Feb 5, 2021 KOFP KFDK 14:32 15:38 1.02 hrs 0.87 hrs 125.35 nm 10.04 gal 9.89 gal/hr 0.08 gal/nm 5527 msl 134 kts
Fri, Feb 5, 2021 KFDK KOFP 09:42 10:53 1.1 hrs 0.90 hrs 121.73 nm 10.42 gal 9.50 gal/hr 0.09 gal/nm 4558 msl 123 kts
Mon, Jan 11, 2021 KLNS KFDK 16:23 17:09 0.72 hrs 0.54 hrs 66.36 nm 6.35 gal 8.87 gal/hr 0.10 gal/nm 4523 msl 114 kts
Mon, Jan 11, 2021 KFDK KLNS 15:01 15:50 0.77 hrs 0.51 hrs 74.93 nm 6.53 gal 8.52 gal/hr 0.09 gal/nm 5508 msl 140 kts
Tue, Dec 29, 2020 W54 KFDK 14:30 15:32 0.93 hrs 0.71 hrs 84.82 nm 7.80 gal 8.39 gal/hr 0.09 gal/nm 3245 msl 108 kts
Tue, Dec 29, 2020 KFDK W54 13:08 14:17 1.06 hrs 0.88 hrs 114.36 nm 11.69 gal 11.07 gal/hr 0.10 gal/nm 3309 msl 119 kts
Tue, Dec 29, 2020 KFDK KFDK 12:53 12:57 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.13 gal 2.04 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Oct 19, 2020 KACY KFDK 13:01 14:31 1.39 hrs 1.12 hrs 148.03 nm 13.49 gal 9.69 gal/hr 0.09 gal/nm 6009 msl 122 kts
Tue, Oct 6, 2020 KFDK KACY 14:18 15:31 1.12 hrs 0.91 hrs 136.58 nm 10.98 gal 9.76 gal/hr 0.08 gal/nm 5511 msl 139 kts
Wed, Sep 23, 2020 KFDK KFDK 14:16 14:25 0.15 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.31 gal 2.10 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Sep 23, 2020 KFDK KFDK 11:02 11:12 0.16 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.31 gal 2.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Sep 21, 2020 KACY KFDK 11:38 12:56 1.22 hrs 0.99 hrs 142.45 nm 11.59 gal 9.47 gal/hr 0.08 gal/nm 4569 msl 135 kts
Thu, Sep 17, 2020 KFDK KACY 13:03 14:14 1.09 hrs 0.89 hrs 136.52 nm 10.80 gal 9.88 gal/hr 0.08 gal/nm 5509 msl 143 kts
Tue, Sep 8, 2020 KACY KFDK 10:41 12:01 1.24 hrs 1.00 hrs 134.04 nm 11.35 gal 9.19 gal/hr 0.08 gal/nm 4519 msl 126 kts
Fri, Sep 4, 2020 KFDK 2W2 13:30 13:48 0.29 hrs 0.14 hrs 17.69 nm 2.74 gal 9.52 gal/hr 0.15 gal/nm 3507 msl 123 kts
Sun, Aug 30, 2020 KACY KFDK 10:31 11:57 1.34 hrs 1.09 hrs 136.70 nm 12.73 gal 9.52 gal/hr 0.09 gal/nm 4508 msl 117 kts
Wed, Aug 26, 2020 KFDK KACY 16:29 18:38 1.08 hrs 0.88 hrs 136.24 nm 14.00 gal 12.99 gal/hr 0.10 gal/nm 5510 msl 147 kts
Sat, Aug 15, 2020 MD70 KFDK 14:18 15:17 0.93 hrs 0.66 hrs 92.95 nm 7.62 gal 8.19 gal/hr 0.08 gal/nm 3062 msl 133 kts
Sat, Aug 15, 2020 KFDK MD70 08:56 09:55 0.95 hrs 0.61 hrs 73.70 nm 8.06 gal 8.52 gal/hr 0.11 gal/nm 3055 msl 115 kts
Sun, Jul 19, 2020 KACY KFDK 12:03 13:29 1.34 hrs 1.08 hrs 135.07 nm 12.29 gal 9.19 gal/hr 0.09 gal/nm 4511 msl 118 kts
Wed, Jul 15, 2020 KFDK KACY 14:36 16:05 1.38 hrs 1.08 hrs 144.94 nm 12.39 gal 8.95 gal/hr 0.09 gal/nm 5034 msl 125 kts
Wed, Jul 15, 2020     14:20 14:21 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Jul 15, 2020     14:12 14:12 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Jun 27, 2020 KFDK KFDK 13:11 13:59 0.76 hrs 0.54 hrs 57.18 nm 7.27 gal 9.58 gal/hr 0.13 gal/nm 3454 msl 101 kts
Sat, Jun 27, 2020     13:10 13:11 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.01 gal 1.41 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Jun 27, 2020     11:29 11:30 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Jun 21, 2020 KACY KFDK 12:40 14:12 1.42 hrs 1.11 hrs 141.90 nm 13.05 gal 9.20 gal/hr 0.09 gal/nm 4013 msl 119 kts
Tue, Jun 16, 2020 KFDK KACY 15:05 17:27 1.27 hrs 1.05 hrs 131.67 nm 15.44 gal 12.17 gal/hr 0.12 gal/nm 5510 msl 118 kts
Thu, Jun 11, 2020 KFDK KFDK 16:10 17:11 0.95 hrs 0.73 hrs 91.57 nm 6.85 gal 7.24 gal/hr 0.07 gal/nm 3016 msl 115 kts
Thu, Jun 11, 2020 KFDK KFDK 15:24 16:54 1.41 hrs 1.12 hrs 147.20 nm 16.02 gal 11.40 gal/hr 0.11 gal/nm 3197 msl 122 kts
Tue, May 26, 2020 KFDK KFDK 16:56 17:29 0.5 hrs 0.29 hrs 32.86 nm 3.97 gal 7.97 gal/hr 0.12 gal/nm 1391 msl 107 kts
Sun, Mar 8, 2020 KACY KFDK 13:55 17:00 1.39 hrs 1.11 hrs 132.34 nm 21.24 gal 15.27 gal/hr 0.16 gal/nm 4526 msl 108 kts
Thu, Mar 5, 2020 KFDK KACY 18:00 19:14 1.17 hrs 0.97 hrs 139.15 nm 11.75 gal 10.03 gal/hr 0.08 gal/nm 5538 msl 136 kts
Mon, Feb 17, 2020     13:27 13:30 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Feb 17, 2020 KACY KFDK 11:53 13:12 1.24 hrs 1.02 hrs 139.09 nm 11.66 gal 9.41 gal/hr 0.08 gal/nm 4520 msl 127 kts
Mon, Feb 17, 2020 KACY KACY 11:45 11:49 0.07 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 1.81 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 14, 2020 KFDK KACY 15:10 16:31 1.26 hrs 1.06 hrs 155.67 nm 12.21 gal 9.70 gal/hr 0.08 gal/nm 5520 msl 137 kts
Wed, Feb 12, 2020 KCDW KFDK 16:31 18:12 1.58 hrs 1.36 hrs 172.22 nm 16.83 gal 10.68 gal/hr 0.10 gal/nm 4514 msl 119 kts
Wed, Feb 12, 2020 KFDK KCDW 08:44 10:19 1.48 hrs 1.27 hrs 177.11 nm 14.42 gal 9.72 gal/hr 0.08 gal/nm 5510 msl 130 kts
Mon, Feb 3, 2020 KACY KFDK 13:59 15:28 1.4 hrs 1.18 hrs 135.25 nm 13.30 gal 9.51 gal/hr 0.10 gal/nm 4512 msl 108 kts
Sun, Feb 2, 2020 KACY KACY 11:52 12:37 0.71 hrs 0.45 hrs 57.78 nm 6.50 gal 9.23 gal/hr 0.11 gal/nm 4401 msl 121 kts
Fri, Jan 31, 2020 KFDK KACY 15:44 16:57 1.12 hrs 0.91 hrs 133.20 nm 10.93 gal 9.75 gal/hr 0.08 gal/nm 5506 msl 135 kts
Sat, Jan 25, 2020 KOFP KFDK 15:09 16:17 1.07 hrs 0.91 hrs 123.67 nm 12.50 gal 11.71 gal/hr 0.10 gal/nm 3026 msl 127 kts
Sat, Jan 25, 2020 KFDK KOFP 10:32 12:12 1.56 hrs 1.33 hrs 173.32 nm 15.16 gal 9.69 gal/hr 0.09 gal/nm 5015 msl 123 kts
Mon, Jan 20, 2020 KACY KFDK 11:28 12:46 1.22 hrs 0.97 hrs 132.80 nm 10.67 gal 8.75 gal/hr 0.08 gal/nm 4538 msl 128 kts
Fri, Jan 17, 2020 KFDK KACY 12:36 13:52 1.19 hrs 1.01 hrs 137.14 nm 12.01 gal 10.11 gal/hr 0.09 gal/nm 7508 msl 128 kts
Wed, Jan 15, 2020 KFDK KFDK 16:05 17:02 0.91 hrs 0.63 hrs 79.26 nm 7.95 gal 8.71 gal/hr 0.10 gal/nm 3374 msl 120 kts
Mon, Jan 6, 2020 KACY KFDK 14:06 15:33 1.35 hrs 1.13 hrs 132.84 nm 12.94 gal 9.57 gal/hr 0.10 gal/nm 4569 msl 110 kts
Thu, Jan 2, 2020 KFDK KACY 18:28 19:38 1.05 hrs 0.77 hrs 134.49 nm 9.59 gal 9.09 gal/hr 0.07 gal/nm 5516 msl 159 kts
Fri, Nov 29, 2019 KFDK KFDK 18:20 19:14 0.86 hrs 0.49 hrs 54.96 nm 5.70 gal 6.66 gal/hr 0.10 gal/nm 3010 msl 106 kts
Thu, Nov 21, 2019 KFDK KFDK 15:22 16:00 0.61 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Nov 18, 2019 KFDK KFDK 11:09 11:13 0.07 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Nov 16, 2019 KHPN KFDK 13:22 15:07 1.67 hrs 1.37 hrs 202.96 nm 15.07 gal 9.04 gal/hr 0.07 gal/nm 6638 msl 141 kts
Fri, Nov 15, 2019 KFDK KHPN 16:29 18:17 1.73 hrs 1.41 hrs 206.74 nm 15.72 gal 9.06 gal/hr 0.08 gal/nm 7519 msl 140 kts
Wed, Nov 6, 2019 KFDK KFDK 20:26 20:29 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.09 gal 1.75 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Nov 6, 2019 KFDK KFDK 19:47 21:47 1.24 hrs 0.87 hrs 97.97 nm 14.22 gal 11.50 gal/hr 0.15 gal/nm 3020 msl 109 kts
Wed, Nov 6, 2019 KFDK KFDK 18:38 19:21 0.68 hrs 0.35 hrs 34.87 nm 4.65 gal 6.87 gal/hr 0.13 gal/nm 1557 msl 94 kts
Thu, Oct 31, 2019 KFDK KFDK 09:20 11:02 1.61 hrs 1.33 hrs 157.97 nm 16.99 gal 10.57 gal/hr 0.11 gal/nm 4030 msl 112 kts
Thu, Oct 31, 2019 KFDK KFDK 08:54 08:58 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 2.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Oct 18, 2019 KFDK KFDK 09:34 09:39 0.07 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Oct 17, 2019 KCDW KFDK 17:08 18:52 1.61 hrs 1.44 hrs 170.86 nm 16.27 gal 10.12 gal/hr 0.10 gal/nm 4167 msl 111 kts
Thu, Oct 17, 2019 KFDK KCDW 07:56 09:25 1.37 hrs 1.11 hrs 178.08 nm 13.59 gal 9.94 gal/hr 0.08 gal/nm 7004 msl 150 kts
Thu, Oct 10, 2019 KFDK KFDK 10:46 10:53 0.12 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Oct 9, 2019 KACY KFDK 15:06 16:27 1.25 hrs 1.01 hrs 143.03 nm 12.60 gal 10.08 gal/hr 0.09 gal/nm 6010 msl 131 kts
Tue, Oct 8, 2019 KPVC KACY 10:39 12:58 2.11 hrs 1.92 hrs 278.17 nm 20.91 gal 9.91 gal/hr 0.08 gal/nm 8580 msl 132 kts
Sat, Oct 5, 2019 KGON KPVC 12:57 13:57 0.93 hrs 0.71 hrs 93.53 nm 8.76 gal 9.42 gal/hr 0.09 gal/nm 5516 msl 122 kts
Sat, Oct 5, 2019 KFDK KGON 10:17 12:37 2.16 hrs 1.98 hrs 279.27 nm 21.25 gal 9.86 gal/hr 0.08 gal/nm 7519 msl 130 kts
Sat, Oct 5, 2019 KFDK KFDK 09:48 10:01 0.2 hrs 0.00 hrs 0.03 nm 0.45 gal 2.26 gal/hr 14.94 gal/nm 321 msl 36 kts
Sat, Oct 5, 2019 KFDK KFDK 08:05 13:05 0.52 hrs 0.13 hrs 12.59 nm 0.10 gal 0.20 gal/hr 0.01 gal/nm 1390 msl 95 kts
Fri, Oct 4, 2019     22:20 22:24 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Oct 1, 2019 KFDK KFDK 14:55 14:58 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Oct 1, 2019 KFDK KFDK 14:00 14:14 0.23 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Oct 1, 2019 KFDK KFDK 13:32 13:38 0.09 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Sep 30, 2019 KFDK KFDK 19:16 20:20 1.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Sep 30, 2019 KFDK KFDK 17:15 18:51 1.55 hrs 0.28 hrs 0.07 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 21 msl 0 kts
Fri, Sep 27, 2019 KFDK KFDK 19:22 19:33 0.18 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Sep 27, 2019 KFDK KFDK 09:10 09:50 0.62 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Sep 26, 2019 KFDK KFDK 14:22 15:52 1.49 hrs 0.01 hrs 0.94 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 405 msl 271 kts
Tue, Sep 24, 2019 KFDK KFDK 14:24 14:29 0.07 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.36 gal 5.19 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Sep 24, 2019 KFDK KFDK 14:14 14:17 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.33 gal 5.63 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Sep 24, 2019 KFDK KFDK 13:59 14:06 0.11 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.45 gal 4.02 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Sep 24, 2019 KFDK KFDK 13:42 13:49 0.11 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.77 gal 6.82 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Sep 24, 2019 KFDK KFDK 13:28 13:34 0.09 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.56 gal 5.95 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Sep 24, 2019 KFDK KFDK 13:00 13:07 0.12 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.50 gal 4.26 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Sep 24, 2019 KFDK KFDK 12:18 12:47 0.48 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 1.83 gal 3.82 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Sep 16, 2019 KFDK KFDK 11:53 12:10 0.27 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.87 gal 3.18 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Sep 4, 2019 KCDW KFDK 17:17 18:57 1.54 hrs 1.36 hrs 170.30 nm 15.18 gal 9.87 gal/hr 0.09 gal/nm 4553 msl 116 kts
Wed, Sep 4, 2019 KFDK KCDW 10:31 12:04 1.44 hrs 1.18 hrs 192.76 nm 13.92 gal 9.69 gal/hr 0.07 gal/nm 5010 msl 151 kts
Mon, Sep 2, 2019 KACY KFDK 16:52 18:17 1.3 hrs 1.06 hrs 131.70 nm 12.94 gal 9.92 gal/hr 0.10 gal/nm 4511 msl 114 kts
Thu, Aug 29, 2019 KFDK KACY 16:01 17:26 1.29 hrs 1.12 hrs 169.97 nm 14.30 gal 11.12 gal/hr 0.08 gal/nm 5523 msl 137 kts
Sun, Aug 25, 2019 KACY KFDK 14:04 15:18 1.14 hrs 0.91 hrs 136.55 nm 10.99 gal 9.63 gal/hr 0.08 gal/nm 3999 msl 139 kts
Thu, Aug 22, 2019 KCDW KACY 15:43 16:50 1.01 hrs 0.75 hrs 102.30 nm 9.52 gal 9.40 gal/hr 0.09 gal/nm 4536 msl 124 kts
Thu, Aug 22, 2019 KACY KTEB 08:15 09:20 0.98 hrs 0.72 hrs 97.45 nm 9.47 gal 9.68 gal/hr 0.10 gal/nm 4512 msl 122 kts
Fri, Aug 16, 2019 KFDK KACY 16:15 17:38 1.29 hrs 0.99 hrs 139.70 nm 12.12 gal 9.41 gal/hr 0.09 gal/nm 7010 msl 132 kts
Thu, Jul 18, 2019 KBUF 74W 13:56 15:31 1.43 hrs 1.29 hrs 186.70 nm 14.49 gal 10.14 gal/hr 0.08 gal/nm 3579 msl 130 kts
Mon, Jul 15, 2019 KFDK KBUF 08:56 10:59 1.9 hrs 1.70 hrs 233.98 nm 19.10 gal 10.06 gal/hr 0.08 gal/nm 5505 msl 127 kts
Sun, Jul 14, 2019 KACY KFDK 11:00 12:27 1.32 hrs 1.09 hrs 132.50 nm 12.56 gal 9.51 gal/hr 0.09 gal/nm 4528 msl 112 kts
Sun, Jun 9, 2019 KACY KFDK 16:53 18:19 1.35 hrs 1.06 hrs 161.95 nm 12.32 gal 9.14 gal/hr 0.08 gal/nm 6008 msl 143 kts
Thu, Jun 6, 2019 KFDK KACY 13:11 14:27 1.15 hrs 0.97 hrs 146.10 nm 11.66 gal 10.11 gal/hr 0.08 gal/nm 3516 msl 137 kts
Thu, Jun 6, 2019 KFDK KFDK 12:19 12:53 0.55 hrs 0.40 hrs 46.84 nm 5.23 gal 9.59 gal/hr 0.11 gal/nm 3647 msl 111 kts
Sun, Jun 2, 2019 KARB KFDK 11:45 14:19 2.38 hrs 2.14 hrs 359.07 nm 23.50 gal 9.88 gal/hr 0.07 gal/nm 7044 msl 156 kts
Fri, May 31, 2019 KFDK KARB 10:14 13:31 3.01 hrs 2.78 hrs 354.98 nm 29.38 gal 9.78 gal/hr 0.08 gal/nm 8058 msl 117 kts
Fri, May 31, 2019 KFDK KFDK 09:55 09:59 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.11 gal 2.04 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, May 22, 2019 KPIT KFDK 13:25 14:44 1.23 hrs 1.00 hrs 148.79 nm 11.92 gal 9.72 gal/hr 0.08 gal/nm 5572 msl 138 kts
Wed, May 22, 2019 KFDK KPIT 11:31 13:06 1.45 hrs 1.16 hrs 163.85 nm 13.24 gal 9.12 gal/hr 0.08 gal/nm 4513 msl 129 kts
Wed, May 22, 2019 KFDK KFDK 11:07 11:12 0.07 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.17 gal 2.61 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, May 22, 2019     10:58 10:58 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, May 5, 2019 KACY KFDK 13:03 14:48 1.61 hrs 1.30 hrs 168.78 nm 14.79 gal 9.20 gal/hr 0.09 gal/nm 6014 msl 120 kts
Thu, May 2, 2019 KFDK KACY 12:33 13:43 1.05 hrs 0.83 hrs 137.66 nm 10.54 gal 10.03 gal/hr 0.08 gal/nm 6508 msl 149 kts
Sun, Apr 28, 2019 KACY KFDK 14:58 16:25 1.31 hrs 1.09 hrs 135.09 nm 13.74 gal 10.48 gal/hr 0.10 gal/nm 4525 msl 113 kts
Thu, Apr 25, 2019 KCDW KACY 15:16 16:20 0.97 hrs 0.79 hrs 106.26 nm 9.44 gal 9.70 gal/hr 0.09 gal/nm 4517 msl 122 kts
Thu, Apr 25, 2019 KCDW KCDW 15:13 15:16 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.07 gal 2.01 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Apr 25, 2019 KCDW KCDW 15:00 15:01 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Apr 25, 2019 KFDK KCDW 07:53 09:17 1.26 hrs 1.11 hrs 175.65 nm 13.03 gal 10.32 gal/hr 0.07 gal/nm 5520 msl 143 kts
Thu, Apr 25, 2019 KFDK 2W2 07:35 07:38 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.11 gal 2.52 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Apr 21, 2019 KACY KFDK 07:52 09:14 1.24 hrs 0.99 hrs 135.74 nm 11.39 gal 9.18 gal/hr 0.08 gal/nm 4510 msl 124 kts
Thu, Apr 18, 2019 KFDK KACY 12:23 13:52 1.39 hrs 0.90 hrs 139.66 nm 11.43 gal 8.24 gal/hr 0.08 gal/nm 7011 msl 145 kts
Thu, Apr 18, 2019 KFDK KFDK 12:01 12:04 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.15 gal 3.07 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Apr 17, 2019 KFDK KFDK 12:00 12:03 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.08 gal 1.65 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Apr 17, 2019 KFDK KFDK 11:56 11:58 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Apr 17, 2019 KFDK KFDK 11:46 11:56 0.17 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.42 gal 2.50 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Apr 10, 2019 KFDK KFDK 11:36 11:50 0.23 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.62 gal 2.70 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Apr 10, 2019 KFDK KFDK 08:25 08:36 0.17 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.44 gal 2.63 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Apr 9, 2019 KFDK KAVP 06:38 07:55 1.17 hrs 0.99 hrs 148.58 nm 11.49 gal 9.80 gal/hr 0.08 gal/nm 4510 msl 137 kts
Sun, Apr 7, 2019 KACY KFDK 14:52 16:11 1.22 hrs 0.99 hrs 131.44 nm 11.51 gal 9.48 gal/hr 0.09 gal/nm 4517 msl 124 kts
Fri, Apr 5, 2019 KFDK KACY 14:12 15:39 1.3 hrs 1.09 hrs 131.23 nm 12.64 gal 9.69 gal/hr 0.10 gal/nm 3509 msl 110 kts
Thu, Apr 4, 2019 KPIT KFDK 16:51 18:23 1.42 hrs 1.10 hrs 158.22 nm 12.34 gal 8.70 gal/hr 0.08 gal/nm 5521 msl 133 kts
Fri, Mar 29, 2019 KFDK KPIT 13:21 15:03 1.59 hrs 1.34 hrs 150.51 nm 15.18 gal 9.57 gal/hr 0.10 gal/nm 6010 msl 104 kts
Wed, Mar 27, 2019 KFAY KFDK 11:30 14:09 2.44 hrs 2.21 hrs 288.81 nm 23.32 gal 9.55 gal/hr 0.08 gal/nm 5365 msl 120 kts
Mon, Mar 25, 2019 KFDK KFAY 11:13 15:37 2.52 hrs 2.35 hrs 296.94 nm 40.96 gal 16.23 gal/hr 0.14 gal/nm 6065 msl 116 kts
Sun, Mar 24, 2019 KFDK KFDK 09:20 11:15 1.77 hrs 1.46 hrs 191.43 nm 17.10 gal 9.69 gal/hr 0.09 gal/nm 4179 msl 121 kts
Wed, Mar 6, 2019     09:44 09:45 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.04 gal 2.38 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Mar 6, 2019 KFDK KFDK 09:35 09:40 0.08 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 1.42 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Mar 6, 2019 KFDK KFDK 09:17 09:26 0.16 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.21 gal 1.35 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Mar 6, 2019 KFDK KFDK 08:28 08:51 0.37 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 1.14 gal 3.06 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Mar 2, 2019 KFDK KFDK 12:55 13:02 0.1 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.31 gal 2.93 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Feb 18, 2019 KACY KFDK 12:12 13:58 1.62 hrs 1.39 hrs 132.42 nm 15.22 gal 9.41 gal/hr 0.11 gal/nm 4559 msl 88 kts
Mon, Feb 18, 2019 KACY KACY 12:06 12:07 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 15, 2019 KFDK KACY 09:43 10:50 1 hrs 0.82 hrs 136.45 nm 9.77 gal 9.81 gal/hr 0.07 gal/nm 5510 msl 152 kts
Fri, Feb 15, 2019 KFDK KFDK 09:22 09:40 0.28 hrs 0.07 hrs 7.04 nm 1.30 gal 4.59 gal/hr 0.19 gal/nm 1364 msl 96 kts
Sat, Feb 9, 2019     13:47 13:49 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jan 28, 2019 KFDK KFDK 08:14 08:29 0.24 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.80 gal 3.30 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jan 8, 2019 KFDK KFDK 11:20 11:29 0.14 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.42 gal 2.96 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jan 8, 2019 KFDK KFDK 10:35 10:50 0.25 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 1.17 gal 4.70 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jan 7, 2019 KFDK KFDK 13:23 13:47 0.4 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jan 7, 2019 KFDK KFDK 12:53 12:57 0.07 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jan 7, 2019 KFDK KFDK 11:21 11:25 0.08 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jan 7, 2019 KFDK KFDK 08:27 08:51 0.39 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 1.35 gal 3.49 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Dec 6, 2018 KCDW KFDK 15:17 17:03 1.59 hrs 1.40 hrs 172.75 nm 15.97 gal 10.02 gal/hr 0.09 gal/nm 4862 msl 111 kts
Thu, Dec 6, 2018 KFDK KCDW 09:04 10:35 1.38 hrs 1.14 hrs 177.53 nm 12.57 gal 9.14 gal/hr 0.07 gal/nm 3513 msl 141 kts
Mon, Nov 5, 2018 KACY KFDK 11:23 13:23 1.66 hrs 1.34 hrs 180.60 nm 19.11 gal 11.53 gal/hr 0.11 gal/nm 6011 msl 127 kts
Fri, Nov 2, 2018 KFDK KACY 14:08 15:49 1.61 hrs 0.92 hrs 141.33 nm 11.46 gal 7.13 gal/hr 0.08 gal/nm 7027 msl 147 kts
Fri, Nov 2, 2018 KFDK KFDK 13:28 13:31 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 2.37 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Oct 21, 2018 KACY KFDK 15:55 17:17 1.26 hrs 1.06 hrs 131.02 nm 12.39 gal 9.81 gal/hr 0.09 gal/nm 4539 msl 114 kts
Fri, Oct 19, 2018 KFDK KACY 12:35 13:46 1.08 hrs 0.88 hrs 139.42 nm 10.56 gal 9.75 gal/hr 0.08 gal/nm 5527 msl 148 kts
Thu, Oct 18, 2018 KFAY KFDK 14:55 17:29 2.42 hrs 2.14 hrs 287.25 nm 22.43 gal 9.28 gal/hr 0.08 gal/nm 7019 msl 126 kts
Wed, Oct 17, 2018 KFAY KFAY 16:39 16:42 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.08 gal 1.96 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Oct 17, 2018 KFDK KFAY 14:03 16:37 2.38 hrs 2.17 hrs 301.32 nm 23.26 gal 9.76 gal/hr 0.08 gal/nm 10076 msl 129 kts
Wed, Oct 17, 2018 KFDK KFDK 13:42 13:45 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.13 gal 2.38 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Oct 14, 2018 KPIT KFDK 12:02 13:27 1.36 hrs 1.09 hrs 156.32 nm 12.66 gal 9.34 gal/hr 0.08 gal/nm 5580 msl 136 kts
Fri, Oct 12, 2018 KFDK KPIT 15:07 16:43 1.5 hrs 1.26 hrs 148.86 nm 14.08 gal 9.36 gal/hr 0.09 gal/nm 6039 msl 110 kts
Fri, Oct 12, 2018 KFDK KFDK 14:55 14:58 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.09 gal 2.08 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Oct 12, 2018 KFDK KFDK 14:31 14:46 0.25 hrs 0.07 hrs 6.53 nm 1.16 gal 4.58 gal/hr 0.18 gal/nm 1404 msl 96 kts
Mon, Oct 8, 2018 KFDK KFDK 14:33 14:54 0.35 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 1.60 gal 4.54 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Sep 25, 2018 KFDK KFDK 11:33 11:36 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Sep 24, 2018 KFDK KFDK 08:49 09:05 0.27 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.99 gal 3.61 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Sep 22, 2018 KHPN KFDK 11:06 13:30 2.29 hrs 1.89 hrs 246.13 nm 21.27 gal 9.29 gal/hr 0.09 gal/nm 6536 msl 125 kts
Fri, Sep 21, 2018 KFDK KHPN 16:04 18:02 1.87 hrs 1.41 hrs 221.39 nm 17.01 gal 9.10 gal/hr 0.08 gal/nm 7016 msl 149 kts
Fri, Sep 21, 2018 KFDK KFDK 15:45 15:48 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 2.39 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Sep 10, 2018 KPIT KFDK 11:56 13:49 1.76 hrs 1.43 hrs 186.98 nm 17.68 gal 10.06 gal/hr 0.09 gal/nm 7018 msl 123 kts
Sat, Sep 8, 2018 KFDK KPIT 10:50 12:54 1.94 hrs 1.30 hrs 184.46 nm 15.91 gal 8.19 gal/hr 0.09 gal/nm 6119 msl 135 kts
Fri, Sep 7, 2018 KFDK KFDK 17:33 17:38 0.09 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.19 gal 2.05 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Sep 7, 2018 KFDK KFDK 17:15 17:18 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.14 gal 2.52 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Sep 3, 2018 KACY KFDK 11:54 13:24 1.41 hrs 1.00 hrs 133.27 nm 12.93 gal 9.17 gal/hr 0.10 gal/nm 8513 msl 125 kts
Thu, Aug 30, 2018 KFDK KACY 11:57 13:21 1.3 hrs 1.08 hrs 155.33 nm 13.26 gal 10.19 gal/hr 0.09 gal/nm 5525 msl 134 kts
Thu, Aug 23, 2018 KACY KFDK 16:06 17:30 1.3 hrs 1.01 hrs 132.24 nm 12.20 gal 9.40 gal/hr 0.09 gal/nm 4530 msl 123 kts
Fri, Aug 17, 2018 KFDK KACY 19:23 20:33 1.09 hrs 0.90 hrs 139.35 nm 11.02 gal 10.14 gal/hr 0.08 gal/nm 4504 msl 145 kts
Mon, Jul 30, 2018 KACY KFDK 11:20 12:30 1.09 hrs 0.87 hrs 134.19 nm 10.98 gal 10.08 gal/hr 0.08 gal/nm 4507 msl 144 kts
Fri, Jul 27, 2018 KFDK KACY 19:48 21:05 1.22 hrs 1.00 hrs 138.65 nm 11.09 gal 9.08 gal/hr 0.08 gal/nm 3536 msl 131 kts
Sun, Jul 15, 2018 KACY KFDK 14:39 16:02 1.27 hrs 1.01 hrs 131.92 nm 12.33 gal 9.68 gal/hr 0.09 gal/nm 4528 msl 120 kts
Fri, Jul 13, 2018 KFDK KACY 14:43 16:04 1.26 hrs 0.99 hrs 134.59 nm 11.85 gal 9.43 gal/hr 0.09 gal/nm 4522 msl 126 kts
Sun, Jul 8, 2018 KACY KFDK 11:07 12:27 1.25 hrs 0.91 hrs 133.87 nm 11.41 gal 9.15 gal/hr 0.09 gal/nm 4507 msl 138 kts
Sun, Jul 1, 2018 KFDK KACY 10:13 11:27 1.16 hrs 0.97 hrs 141.98 nm 11.73 gal 10.14 gal/hr 0.08 gal/nm 5505 msl 136 kts
Sat, Jun 30, 2018 KFDK KFDK 09:45 11:53 1.08 hrs 0.84 hrs 102.95 nm 16.39 gal 15.20 gal/hr 0.16 gal/nm 3521 msl 112 kts
Sat, Jun 30, 2018 KFDK KFDK 09:14 10:19 1.03 hrs 0.80 hrs 103.32 nm 10.90 gal 10.62 gal/hr 0.11 gal/nm 4012 msl 123 kts
Tue, Jun 26, 2018 KCDW KFDK 18:17 19:55 1.53 hrs 1.33 hrs 172.56 nm 15.25 gal 9.95 gal/hr 0.09 gal/nm 4516 msl 122 kts
Tue, Jun 26, 2018 KFDK KCDW 07:39 09:09 1.41 hrs 1.22 hrs 173.46 nm 14.39 gal 10.20 gal/hr 0.08 gal/nm 5507 msl 133 kts
Fri, Jun 15, 2018 KCDW KFDK 11:42 13:16 1.46 hrs 1.23 hrs 179.87 nm 14.35 gal 9.81 gal/hr 0.08 gal/nm 6512 msl 138 kts
Thu, Jun 14, 2018 KFDK KCDW 07:48 09:20 1.43 hrs 1.18 hrs 176.70 nm 13.91 gal 9.74 gal/hr 0.08 gal/nm 6047 msl 141 kts
Thu, Jun 14, 2018 KFDK KFDK 07:20 07:23 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.13 gal 2.53 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Jun 10, 2018 KACY KFDK 16:07 17:54 1.69 hrs 1.42 hrs 177.66 nm 16.15 gal 9.56 gal/hr 0.09 gal/nm 6017 msl 119 kts
Thu, Jun 7, 2018 KFDK KACY 15:44 16:58 1.17 hrs 0.94 hrs 133.74 nm 10.84 gal 9.31 gal/hr 0.08 gal/nm 3521 msl 133 kts
Sat, Jun 2, 2018 KFDK KFDK 10:00 10:55 0.85 hrs 0.59 hrs 67.99 nm 8.05 gal 9.51 gal/hr 0.12 gal/nm 6040 msl 108 kts
Sat, Jun 2, 2018 KFDK KFDK 08:51 08:55 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.16 gal 2.96 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, May 28, 2018 KACY KFDK 15:34 17:09 1.5 hrs 1.22 hrs 156.19 nm 14.46 gal 9.64 gal/hr 0.09 gal/nm 6008 msl 122 kts
Fri, May 25, 2018 KFDK KACY 15:45 17:02 1.2 hrs 0.93 hrs 139.65 nm 11.85 gal 9.85 gal/hr 0.08 gal/nm 5517 msl 141 kts
Fri, May 25, 2018 KFDK KFDK 14:16 15:30 0.22 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 4.67 gal 21.39 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, May 4, 2018 KFDK KFDK 13:15 13:17 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.09 gal 1.98 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, May 4, 2018 KFDK KFDK 13:02 13:04 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.04 gal 1.25 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, May 4, 2018 KLNS KFDK 12:13 13:01 0.75 hrs 0.59 hrs 66.85 nm 6.69 gal 8.90 gal/hr 0.10 gal/nm 4520 msl 106 kts
Fri, May 4, 2018 KLNS KLNS 10:41 10:48 0.12 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.23 gal 2.01 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, May 4, 2018 KFDK KLNS 08:00 08:49 0.79 hrs 0.50 hrs 70.78 nm 6.21 gal 7.89 gal/hr 0.09 gal/nm 5019 msl 139 kts
Thu, May 3, 2018 KFDK KFDK 18:05 18:08 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.09 gal 1.70 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, May 3, 2018 KFDK KFDK 17:21 17:55 0.56 hrs 0.32 hrs 32.73 nm 3.99 gal 7.11 gal/hr 0.12 gal/nm 1475 msl 103 kts
Sun, Apr 29, 2018 KACY KFDK 13:47 15:10 1.31 hrs 1.06 hrs 132.07 nm 12.07 gal 9.25 gal/hr 0.09 gal/nm 4532 msl 117 kts
Fri, Apr 27, 2018 KFDK KACY 16:22 17:49 1.37 hrs 1.02 hrs 151.78 nm 12.18 gal 8.87 gal/hr 0.08 gal/nm 5010 msl 140 kts
Fri, Apr 27, 2018 KFDK KFDK 16:09 16:12 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 2.81 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Apr 26, 2018 KCDW KFDK 16:31 18:02 1.41 hrs 1.23 hrs 169.03 nm 13.78 gal 9.76 gal/hr 0.08 gal/nm 4602 msl 129 kts
Thu, Apr 26, 2018 KFDK KCDW 10:31 12:01 1.4 hrs 1.17 hrs 175.07 nm 13.10 gal 9.39 gal/hr 0.07 gal/nm 3528 msl 140 kts
Thu, Mar 15, 2018 KFDK KFDK 12:39 13:21 0.66 hrs 0.46 hrs 62.76 nm 6.35 gal 9.69 gal/hr 0.10 gal/nm 2709 msl 127 kts
Sun, Mar 11, 2018 KACY KFDK 13:34 15:57 1.31 hrs 1.02 hrs 135.39 nm 21.26 gal 16.27 gal/hr 0.16 gal/nm 4517 msl 124 kts
Mon, Feb 19, 2018 KACY KFDK 11:08 12:53 1.66 hrs 1.34 hrs 141.28 nm 14.92 gal 9.01 gal/hr 0.11 gal/nm 4019 msl 100 kts
Fri, Feb 16, 2018 KFDK KACY 13:50 15:06 1.18 hrs 0.88 hrs 143.38 nm 10.41 gal 8.81 gal/hr 0.07 gal/nm 7012 msl 152 kts
Thu, Feb 8, 2018 KCDW KFDK 13:20 14:57 1.52 hrs 1.31 hrs 168.92 nm 14.02 gal 9.24 gal/hr 0.08 gal/nm 4100 msl 122 kts
Thu, Feb 8, 2018 KFDK KCDW 07:05 08:38 1.43 hrs 1.22 hrs 173.44 nm 13.90 gal 9.74 gal/hr 0.08 gal/nm 5505 msl 131 kts
Sat, Feb 3, 2018 KFDK KFDK 14:02 14:06 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.11 gal 1.80 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Feb 3, 2018 KHPN KFDK 11:40 13:55 2.16 hrs 1.82 hrs 200.17 nm 20.13 gal 9.33 gal/hr 0.10 gal/nm 6556 msl 106 kts
Fri, Feb 2, 2018 KFDK KHPN 16:11 17:57 1.66 hrs 1.40 hrs 204.64 nm 15.73 gal 9.51 gal/hr 0.08 gal/nm 9512 msl 137 kts
Fri, Jan 26, 2018 KFDK KFDK 08:44 08:59 0.25 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.66 gal 2.65 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Jan 25, 2018 KFDK KFDK 12:49 13:09 0.33 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.84 gal 2.53 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Jan 20, 2018 KFDK KFDK 14:16 14:20 0.07 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.13 gal 1.87 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Jan 20, 2018 KHPN KFDK 11:51 14:09 2.21 hrs 1.84 hrs 197.14 nm 19.74 gal 8.93 gal/hr 0.10 gal/nm 6574 msl 103 kts
Fri, Jan 19, 2018 KFDK KHPN 16:21 17:57 1.52 hrs 1.27 hrs 201.08 nm 14.06 gal 9.26 gal/hr 0.07 gal/nm 7512 msl 151 kts
Thu, Jan 18, 2018 KCDW KFDK 16:41 18:26 1.61 hrs 1.34 hrs 172.55 nm 15.22 gal 9.46 gal/hr 0.09 gal/nm 4584 msl 118 kts
Thu, Jan 18, 2018 KFDK KACY 11:40 13:01 1.07 hrs 0.85 hrs 138.34 nm 0.71 gal 0.67 gal/hr 0.01 gal/nm 5530 msl 149 kts
Thu, Jan 18, 2018 KFDK KCDW 11:30 12:56 1.32 hrs 1.16 hrs 173.00 nm 13.50 gal 10.20 gal/hr 0.08 gal/nm 5507 msl 138 kts
Tue, Jan 2, 2018 KBVI KFDK 16:15 17:31 1.18 hrs 0.98 hrs 169.88 nm 10.95 gal 9.27 gal/hr 0.06 gal/nm 5557 msl 163 kts
Tue, Jan 2, 2018 KFDK KBVI 13:44 15:32 1.65 hrs 1.47 hrs 166.47 nm 17.70 gal 10.72 gal/hr 0.11 gal/nm 6509 msl 103 kts
Tue, Jan 2, 2018 KFDK KFDK 13:30 13:35 0.08 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.20 gal 2.63 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jan 1, 2018 KHPN KFDK 12:04 13:59 1.81 hrs 1.46 hrs 199.41 nm 17.91 gal 9.91 gal/hr 0.09 gal/nm 8569 msl 129 kts
Sun, Dec 31, 2017 KFDK KHPN 14:28 15:31 1.91 hrs 1.66 hrs 217.84 nm 10.61 gal 5.54 gal/hr 0.05 gal/nm 5509 msl 125 kts
Sun, Dec 31, 2017 KFDK KFDK 14:17 14:21 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.17 gal 2.64 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Dec 22, 2017 KBVI KFDK 15:38 16:59 1.27 hrs 1.11 hrs 169.65 nm 13.09 gal 10.32 gal/hr 0.08 gal/nm 7082 msl 144 kts
Fri, Dec 22, 2017 KFDK KBVI 13:40 15:26 1.64 hrs 1.46 hrs 167.34 nm 16.42 gal 9.99 gal/hr 0.10 gal/nm 8008 msl 108 kts
Sat, Dec 16, 2017 KFDK KFDK 11:03 12:13 1.09 hrs 0.83 hrs 105.73 nm 8.72 gal 8.04 gal/hr 0.08 gal/nm 3453 msl 118 kts
Sat, Dec 16, 2017 KFDK KFDK 10:36 11:51 1.15 hrs 0.92 hrs 110.41 nm 11.15 gal 9.66 gal/hr 0.10 gal/nm 3536 msl 110 kts
Sat, Dec 16, 2017 KFDK KFDK 09:16 10:22 0.1 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 2.54 gal 25.45 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Dec 7, 2017 KCDW KFDK 15:43 17:24 1.55 hrs 1.36 hrs 168.66 nm 17.21 gal 11.08 gal/hr 0.10 gal/nm 4547 msl 115 kts
Thu, Dec 7, 2017 KFDK KCDW 09:02 10:26 1.27 hrs 1.05 hrs 176.72 nm 14.43 gal 11.38 gal/hr 0.08 gal/nm 5161 msl 152 kts
Thu, Dec 7, 2017 KFDK KFDK 08:35 08:39 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.16 gal 2.70 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Nov 20, 2017 KPVD KFDK 13:51 17:15 3.18 hrs 2.83 hrs 361.80 nm 32.24 gal 10.15 gal/hr 0.09 gal/nm 8017 msl 119 kts
Mon, Nov 20, 2017 KACY KPVD 11:13 13:08 1.79 hrs 1.45 hrs 213.08 nm 17.15 gal 9.60 gal/hr 0.08 gal/nm 9010 msl 138 kts
Wed, Nov 15, 2017 KPVD KACY 15:54 17:55 1.85 hrs 1.60 hrs 220.19 nm 18.82 gal 10.18 gal/hr 0.09 gal/nm 6006 msl 126 kts
Wed, Nov 15, 2017 KFDK KPVD 12:54 15:32 2.47 hrs 2.18 hrs 326.51 nm 24.48 gal 9.92 gal/hr 0.07 gal/nm 7011 msl 141 kts
Sun, Nov 5, 2017 KACY KFDK 14:57 16:57 1.55 hrs 1.20 hrs 153.42 nm 16.41 gal 10.60 gal/hr 0.11 gal/nm 6010 msl 120 kts
Fri, Nov 3, 2017 KFDK KACY 16:35 17:44 1.08 hrs 0.88 hrs 138.51 nm 10.98 gal 10.20 gal/hr 0.08 gal/nm 5509 msl 147 kts
Sun, Oct 22, 2017 KACY KFDK 10:56 12:16 1.25 hrs 0.98 hrs 134.50 nm 12.19 gal 9.74 gal/hr 0.09 gal/nm 6502 msl 130 kts
Fri, Oct 20, 2017 KFDK KACY 12:55 14:10 1.17 hrs 0.95 hrs 137.95 nm 11.19 gal 9.57 gal/hr 0.08 gal/nm 5513 msl 136 kts
Sun, Oct 15, 2017 KACY KFDK 11:24 12:54 1.41 hrs 1.16 hrs 135.81 nm 13.15 gal 9.36 gal/hr 0.10 gal/nm 4010 msl 110 kts
Fri, Oct 13, 2017 KFDK 0W3 12:35 13:26 0.81 hrs 0.45 hrs 55.80 nm 7.11 gal 8.81 gal/hr 0.13 gal/nm 3005 msl 119 kts
Wed, Oct 11, 2017 KCDW KFDK 16:23 18:18 1.83 hrs 1.27 hrs 178.11 nm 14.91 gal 8.17 gal/hr 0.08 gal/nm 4012 msl 132 kts
Wed, Oct 11, 2017 KAVP KFDK 12:18 17:59 1.34 hrs 1.12 hrs 241.21 nm 1320.98 gal 983.16 gal/hr 5.48 gal/nm 4998 msl 119 kts
Wed, Oct 11, 2017 KFDK KCDW 11:22 13:23 1.87 hrs 1.23 hrs 171.55 nm 15.59 gal 8.33 gal/hr 0.09 gal/nm 5008 msl 129 kts
Wed, Oct 11, 2017 KFDK KFDK 11:04 11:07 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.10 gal 2.11 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Oct 10, 2017 KFDK KFDK 13:17 13:19 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.09 gal 2.27 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Oct 10, 2017 KFDK KFDK 12:38 12:48 0.18 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.42 gal 2.31 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Oct 10, 2017 KFDK KFDK 11:02 11:08 0.1 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.23 gal 2.37 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Oct 10, 2017 KFDK KFDK 10:32 10:37 0.08 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.19 gal 2.25 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Oct 1, 2017 KHPN KFDK 20:03 22:21 2.18 hrs 1.67 hrs 232.66 nm 18.92 gal 8.68 gal/hr 0.08 gal/nm 8019 msl 131 kts
Sat, Sep 30, 2017 KBLM KHPN 14:08 15:01 0.84 hrs 0.60 hrs 69.90 nm 7.25 gal 8.68 gal/hr 0.10 gal/nm 5010 msl 110 kts
Sat, Sep 30, 2017 KHPN KBLM 12:46 13:48 0.99 hrs 0.54 hrs 75.56 nm 7.37 gal 7.46 gal/hr 0.10 gal/nm 6008 msl 135 kts
Fri, Sep 29, 2017 KFDK KHPN 17:33 19:25 1.79 hrs 1.53 hrs 220.05 nm 16.88 gal 9.42 gal/hr 0.08 gal/nm 7010 msl 139 kts
Fri, Sep 29, 2017 KFDK KFDK 17:20 17:22 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.10 gal 2.35 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Sep 23, 2017 KHPN KFDK 14:59 17:10 2.07 hrs 1.64 hrs 248.41 nm 17.84 gal 8.62 gal/hr 0.07 gal/nm 6028 msl 144 kts
Sat, Sep 23, 2017 KHPN KHPN 10:27 11:58 1.44 hrs 0.87 hrs 119.35 nm 11.44 gal 7.92 gal/hr 0.10 gal/nm 3856 msl 128 kts
Fri, Sep 22, 2017 KHPN KHPN 18:37 19:47 1.12 hrs 0.76 hrs 84.00 nm 9.11 gal 8.11 gal/hr 0.11 gal/nm 2071 msl 106 kts
Fri, Sep 22, 2017 KFDK KHPN 14:39 18:07 2.37 hrs 1.97 hrs 253.49 nm 31.09 gal 13.14 gal/hr 0.12 gal/nm 7018 msl 123 kts
Fri, Sep 22, 2017 KFDK KFDK 14:16 14:19 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.10 gal 1.95 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Sep 8, 2017 KCDW KFDK 15:36 17:13 1.54 hrs 1.33 hrs 169.75 nm 15.13 gal 9.84 gal/hr 0.09 gal/nm 4531 msl 121 kts
Thu, Sep 7, 2017 KFDK KCDW 14:24 15:51 1.35 hrs 1.15 hrs 174.98 nm 12.98 gal 9.64 gal/hr 0.07 gal/nm 3521 msl 141 kts
Mon, Sep 4, 2017 KACY KFDK 10:52 12:16 1.28 hrs 1.01 hrs 134.18 nm 12.96 gal 10.13 gal/hr 0.10 gal/nm 4506 msl 121 kts
Fri, Sep 1, 2017 KFDK KACY 10:42 11:56 1.12 hrs 0.96 hrs 145.87 nm 12.34 gal 11.00 gal/hr 0.08 gal/nm 5504 msl 138 kts
Fri, Sep 1, 2017 KFDK KFDK 10:21 10:37 0.25 hrs 0.07 hrs 5.91 nm 1.24 gal 4.88 gal/hr 0.21 gal/nm 1373 msl 89 kts
Thu, Aug 31, 2017 KFDK KFDK 09:13 09:21 0.14 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.36 gal 2.57 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Aug 30, 2017 KFDK KFDK 12:33 12:43 0.16 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.85 gal 5.47 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Aug 30, 2017 KFDK KFDK 10:34 10:43 0.15 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.38 gal 2.60 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Aug 29, 2017 KFDK KFDK 08:47 10:47 2.1 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Aug 25, 2017 KFDK KFDK 12:47 13:03 0.26 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Aug 25, 2017 KFDK KFDK 11:12 11:22 0.18 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.94 gal 5.25 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Aug 24, 2017 KACY KFDK 15:37 17:03 1.34 hrs 1.04 hrs 135.47 nm 12.72 gal 9.53 gal/hr 0.09 gal/nm 4600 msl 122 kts
Sat, Aug 19, 2017 KFDK KACY 09:52 11:05 1.14 hrs 0.96 hrs 139.77 nm 11.23 gal 9.85 gal/hr 0.08 gal/nm 5508 msl 138 kts
Fri, Aug 18, 2017 W54 KFDK 18:10 18:32 0.34 hrs 0.22 hrs 26.32 nm 3.44 gal 10.13 gal/hr 0.13 gal/nm 2617 msl 105 kts
Fri, Aug 18, 2017 KFDK W54 16:57 17:35 0.59 hrs 0.26 hrs 31.87 nm 4.36 gal 7.37 gal/hr 0.14 gal/nm 4275 msl 112 kts
Fri, Aug 18, 2017 KFDK KFDK 16:35 16:38 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.11 gal 2.64 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Aug 13, 2017 88J KFDK 14:26 18:09 3.47 hrs 3.31 hrs 484.71 nm 35.69 gal 10.30 gal/hr 0.07 gal/nm 7049 msl 137 kts
Sun, Aug 13, 2017 KSRQ 88J 10:30 13:28 2.81 hrs 2.45 hrs 353.24 nm 26.30 gal 9.36 gal/hr 0.07 gal/nm 9095 msl 136 kts
Thu, Aug 10, 2017 KDNL KSRQ 16:50 20:00 2.97 hrs 2.66 hrs 392.23 nm 27.32 gal 9.21 gal/hr 0.07 gal/nm 8011 msl 138 kts
Sun, Aug 6, 2017 KFDK KDNL 15:44 19:42 3.71 hrs 3.34 hrs 443.05 nm 35.53 gal 9.57 gal/hr 0.08 gal/nm 8030 msl 125 kts
Sun, Aug 6, 2017 KFDK KFDK 15:21 15:26 0.08 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.20 gal 2.53 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Jul 9, 2017 KPVD KFDK 11:22 14:10 2.62 hrs 2.30 hrs 310.52 nm 26.26 gal 10.01 gal/hr 0.08 gal/nm 4594 msl 127 kts
Fri, Jul 7, 2017 KACY KPVD 16:20 18:33 2.07 hrs 1.71 hrs 217.36 nm 19.60 gal 9.45 gal/hr 0.09 gal/nm 7007 msl 118 kts
Fri, Jun 30, 2017 KFDK KACY 16:38 17:50 1.1 hrs 0.90 hrs 135.96 nm 11.61 gal 10.57 gal/hr 0.09 gal/nm 5509 msl 139 kts
Fri, Jun 30, 2017 KFDK KFDK 16:20 16:23 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.18 gal 2.87 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Jun 29, 2017 KFDK KFDK 10:35 10:41 0.1 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.25 gal 2.47 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Jun 29, 2017 KFDK KFDK 08:31 08:39 0.15 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.33 gal 2.27 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Jun 4, 2017 KFDK KFDK 12:08 12:57 0.78 hrs 0.59 hrs 75.11 nm 7.49 gal 9.58 gal/hr 0.10 gal/nm 4566 msl 121 kts
Sun, Jun 4, 2017 KFDK KFDK 11:50 11:53 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 2.81 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, May 31, 2017 KCDW KFDK 14:42 17:14 2.37 hrs 1.38 hrs 174.27 nm 16.78 gal 7.08 gal/hr 0.10 gal/nm 4018 msl 117 kts
Wed, May 31, 2017 KFDK KCDW 09:46 11:19 1.47 hrs 1.22 hrs 192.59 nm 14.52 gal 9.90 gal/hr 0.08 gal/nm 5006 msl 149 kts
Mon, May 29, 2017 KACY KFDK 10:53 12:22 1.39 hrs 1.11 hrs 138.57 nm 13.96 gal 10.04 gal/hr 0.10 gal/nm 4008 msl 118 kts
Fri, May 26, 2017 KFDK KACY 14:31 15:46 1.16 hrs 0.87 hrs 145.13 nm 10.88 gal 9.37 gal/hr 0.07 gal/nm 5035 msl 154 kts
Fri, May 26, 2017 KFDK KFDK 14:16 14:18 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 2.44 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, May 20, 2017 KMNV KFDK 17:23 21:05 3.5 hrs 3.29 hrs 474.06 nm 32.67 gal 9.34 gal/hr 0.07 gal/nm 11126 msl 137 kts
Sat, May 20, 2017 KNEW KMNV 12:37 16:16 3.39 hrs 3.13 hrs 495.35 nm 32.48 gal 9.59 gal/hr 0.07 gal/nm 13025 msl 147 kts
Wed, May 17, 2017 KMNV KNEW 10:43 14:43 3.69 hrs 3.46 hrs 439.64 nm 35.67 gal 9.67 gal/hr 0.08 gal/nm 12518 msl 117 kts
Wed, May 17, 2017 KFDK KMNV 06:27 10:09 3.46 hrs 3.29 hrs 413.43 nm 32.61 gal 9.42 gal/hr 0.08 gal/nm 10129 msl 118 kts
Wed, May 17, 2017 KFDK KFDK 06:09 06:12 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.13 gal 2.79 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, May 14, 2017 KBVI KFDK 11:47 12:58 1.1 hrs 0.93 hrs 169.61 nm 11.55 gal 10.49 gal/hr 0.07 gal/nm 7516 msl 169 kts
Fri, May 12, 2017 KFDK KBVI 11:25 13:21 1.82 hrs 1.40 hrs 195.17 nm 16.60 gal 9.13 gal/hr 0.09 gal/nm 6005 msl 130 kts
Fri, May 12, 2017 KFDK KFDK 11:23 11:25 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.07 gal 2.63 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, May 12, 2017 KFDK KFDK 11:04 11:08 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.16 gal 2.82 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, May 4, 2017 KCEU KFDK 15:18 18:14 2.74 hrs 2.56 hrs 395.33 nm 27.43 gal 10.00 gal/hr 0.07 gal/nm 9045 msl 144 kts
Thu, May 4, 2017 KFDK KCEU 08:54 12:49 3.64 hrs 3.38 hrs 402.28 nm 36.65 gal 10.06 gal/hr 0.09 gal/nm 8039 msl 111 kts
Thu, May 4, 2017 KFDK KFDK 08:38 08:40 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.11 gal 2.71 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, May 3, 2017 KCDW KFDK 10:17 11:55 1.51 hrs 1.32 hrs 170.93 nm 16.09 gal 10.69 gal/hr 0.09 gal/nm 4617 msl 120 kts
Tue, May 2, 2017 KFDK KCDW 12:56 14:21 1.31 hrs 1.10 hrs 186.13 nm 13.85 gal 10.60 gal/hr 0.07 gal/nm 5541 msl 157 kts
Tue, May 2, 2017 KFDK KFDK 12:40 12:43 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.13 gal 2.71 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Apr 29, 2017 KFDK KFDK 11:45 12:48 0.97 hrs 0.78 hrs 103.13 nm 11.50 gal 11.86 gal/hr 0.11 gal/nm 3790 msl 122 kts
Fri, Apr 21, 2017 KPHF KFDK 15:20 17:05 1.61 hrs 1.27 hrs 185.53 nm 15.58 gal 9.69 gal/hr 0.08 gal/nm 7010 msl 134 kts
Fri, Apr 21, 2017 KACY KPHF 06:54 08:40 1.67 hrs 1.30 hrs 172.86 nm 15.68 gal 9.42 gal/hr 0.09 gal/nm 6038 msl 125 kts
Mon, Apr 17, 2017 KFDK KACY 17:30 18:45 1.15 hrs 0.95 hrs 137.55 nm 10.97 gal 9.51 gal/hr 0.08 gal/nm 5511 msl 136 kts
Mon, Apr 17, 2017 KFDK KFDK 17:24 17:27 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.17 gal 3.08 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Apr 17, 2017 KFDK KFDK 17:17 17:20 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.11 gal 2.22 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Apr 17, 2017 KFDK KFDK 17:13 17:17 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.15 gal 2.62 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Apr 17, 2017 KFDK KFDK 15:54 16:57 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 3.15 gal 61.01 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Apr 1, 2017 KFDK KFDK 11:59 13:20 1.27 hrs 1.00 hrs 120.15 nm 8.83 gal 6.96 gal/hr 0.07 gal/nm 5009 msl 112 kts
Sat, Apr 1, 2017 KFDK KFDK 11:17 12:38 1.27 hrs 0.90 hrs 115.21 nm 12.11 gal 9.51 gal/hr 0.11 gal/nm 3017 msl 121 kts
Sat, Apr 1, 2017 KFDK KFDK 11:14 11:16 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.01 gal 0.20 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Mar 26, 2017 KACY KFDK 15:14 16:50 1.51 hrs 1.21 hrs 157.25 nm 14.28 gal 9.49 gal/hr 0.09 gal/nm 6004 msl 123 kts
Thu, Mar 23, 2017 KFDK KACY 17:42 18:54 1.12 hrs 0.93 hrs 138.17 nm 10.93 gal 9.74 gal/hr 0.08 gal/nm 7505 msl 141 kts
Thu, Mar 23, 2017 KCHO KFDK 11:03 12:04 0.97 hrs 0.77 hrs 105.71 nm 9.17 gal 9.45 gal/hr 0.09 gal/nm 7016 msl 130 kts
Wed, Mar 22, 2017 KDHN KCHO 16:27 20:38 3.91 hrs 3.69 hrs 543.66 nm 37.56 gal 9.60 gal/hr 0.07 gal/nm 11093 msl 138 kts
Tue, Mar 21, 2017 KHKY KDHN 13:40 17:37 2.76 hrs 2.47 hrs 348.28 nm 33.90 gal 12.27 gal/hr 0.10 gal/nm 8067 msl 133 kts
Tue, Mar 21, 2017 KHKY KHKY 12:40 12:45 0.08 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.29 gal 3.67 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Mar 21, 2017 KFDK KHKY 08:42 11:14 2.42 hrs 2.17 hrs 293.22 nm 24.05 gal 9.96 gal/hr 0.08 gal/nm 7008 msl 129 kts
Tue, Mar 21, 2017 KFDK KFDK 08:19 08:22 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.11 gal 2.22 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Mar 10, 2017 KFDK KFDK 12:33 12:38 0.09 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.27 gal 2.99 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Mar 9, 2017 KFDK KFDK 13:48 13:59 0.19 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.89 gal 4.74 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Mar 8, 2017 KAGS KFDK 16:07 19:36 3.31 hrs 3.00 hrs 444.38 nm 31.02 gal 9.38 gal/hr 0.07 gal/nm 11015 msl 141 kts
Tue, Mar 7, 2017 KFDK KAGS 10:46 15:17 4.31 hrs 4.02 hrs 452.65 nm 41.48 gal 9.63 gal/hr 0.09 gal/nm 9004 msl 107 kts
Tue, Mar 7, 2017 KFDK KFDK 10:34 10:37 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 2.77 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Mar 5, 2017 KACY KFDK 11:46 13:06 1.27 hrs 0.99 hrs 134.66 nm 12.22 gal 9.63 gal/hr 0.09 gal/nm 4927 msl 131 kts
Sat, Mar 4, 2017 KFDK KACY 08:45 09:58 1.15 hrs 0.93 hrs 144.80 nm 11.57 gal 10.03 gal/hr 0.08 gal/nm 7517 msl 148 kts
Fri, Mar 3, 2017 KCDW KFDK 14:00 15:44 1.63 hrs 1.43 hrs 174.54 nm 16.93 gal 10.37 gal/hr 0.10 gal/nm 4615 msl 116 kts
Fri, Mar 3, 2017 KFDK KCDW 10:18 11:47 1.4 hrs 1.22 hrs 180.02 nm 14.36 gal 10.24 gal/hr 0.08 gal/nm 5154 msl 141 kts
Fri, Mar 3, 2017 KFDK KFDK 10:07 10:10 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.13 gal 2.54 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 24, 2017 KHSV KFDK 11:36 15:38 3.8 hrs 3.47 hrs 576.06 nm 36.83 gal 9.70 gal/hr 0.06 gal/nm 7068 msl 157 kts
Tue, Feb 21, 2017 KGMU KHSV 15:39 17:42 1.95 hrs 1.73 hrs 232.16 nm 18.94 gal 9.73 gal/hr 0.08 gal/nm 8010 msl 127 kts
Tue, Feb 21, 2017 KGMU KGMU 15:31 15:35 0.08 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.17 gal 2.15 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Feb 21, 2017 KGMU KGMU 15:01 15:07 0.08 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.20 gal 2.41 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Feb 21, 2017 KFDK KGMU 11:17 14:49 3.37 hrs 2.99 hrs 384.99 nm 30.75 gal 9.13 gal/hr 0.08 gal/nm 10029 msl 123 kts
Tue, Feb 21, 2017 KFDK KFDK 11:00 11:02 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.01 gal 0.27 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Feb 21, 2017 KFDK KFDK 10:56 10:58 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.02 gal 0.49 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Feb 18, 2017 KFDK KFDK 17:58 18:02 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.11 gal 2.01 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Feb 18, 2017 KHPN KFDK 15:17 17:35 2.22 hrs 1.74 hrs 196.67 nm 19.35 gal 8.71 gal/hr 0.10 gal/nm 6525 msl 109 kts
Fri, Feb 17, 2017 KFDK KHPN 16:12 17:58 1.7 hrs 1.41 hrs 203.33 nm 15.62 gal 9.20 gal/hr 0.08 gal/nm 7529 msl 139 kts
Sun, Feb 12, 2017 KACY KFDK 09:56 11:47 1.74 hrs 1.36 hrs 164.84 nm 16.36 gal 9.39 gal/hr 0.10 gal/nm 4018 msl 114 kts
Sun, Feb 5, 2017 KACY KACY 10:40 10:43 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Feb 5, 2017 KACY KACY 10:18 10:39 0.34 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.83 gal 2.46 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 3, 2017 KFDK KACY 16:24 17:33 1.06 hrs 0.85 hrs 136.90 nm 10.88 gal 10.28 gal/hr 0.08 gal/nm 5510 msl 152 kts
Wed, Dec 7, 2016 KFDK KCDW 15:26 17:09 1.61 hrs 1.33 hrs 201.20 nm 16.32 gal 10.12 gal/hr 0.08 gal/nm 5015 msl 143 kts
Sun, Nov 20, 2016 KACY KFDK 10:30 12:14 1.63 hrs 1.34 hrs 131.43 nm 15.95 gal 9.80 gal/hr 0.12 gal/nm 4600 msl 93 kts
Fri, Nov 18, 2016 KFDK KACY 14:51 16:50 1.17 hrs 0.93 hrs 137.84 nm 16.02 gal 13.71 gal/hr 0.12 gal/nm 5510 msl 140 kts
Wed, Sep 14, 2016 KLNS KFDK 11:33 12:18 0.72 hrs 0.52 hrs 67.48 nm 5.89 gal 8.19 gal/hr 0.09 gal/nm 4538 msl 124 kts
Wed, Sep 14, 2016 KFDK KLNS 09:03 09:50 0.76 hrs 0.54 hrs 73.39 nm 6.98 gal 9.25 gal/hr 0.10 gal/nm 5519 msl 132 kts
Wed, Sep 14, 2016 KFDK KFDK 08:53 08:57 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.13 gal 2.37 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Sep 10, 2016     12:05 12:12 0.11 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Sep 10, 2016 KFDK KFDK 10:33 11:39 1.05 hrs 0.80 hrs 95.92 nm 10.01 gal 9.54 gal/hr 0.10 gal/nm 3106 msl 112 kts
Sat, Sep 10, 2016 KFDK KFDK 09:12 10:20 1.06 hrs 0.87 hrs 110.47 nm 11.54 gal 10.90 gal/hr 0.10 gal/nm 3236 msl 119 kts
Sat, Sep 10, 2016 KFDK KFDK 09:09 09:11 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.11 gal 2.83 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Sep 5, 2016 KACY KFDK 10:38 11:54 1.16 hrs 0.91 hrs 131.74 nm 10.93 gal 9.39 gal/hr 0.08 gal/nm 4517 msl 135 kts
Fri, Sep 2, 2016 KFDK KACY 16:18 17:42 1.31 hrs 1.06 hrs 134.19 nm 12.43 gal 9.52 gal/hr 0.09 gal/nm 5505 msl 118 kts
Fri, Sep 2, 2016 KFDK KFDK 16:11 16:13 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.10 gal 2.32 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Sep 2, 2016 KFDK KFDK 15:29 16:01 0.5 hrs 0.14 hrs 14.42 nm 2.46 gal 4.90 gal/hr 0.17 gal/nm 1352 msl 100 kts
Fri, Sep 2, 2016 KFDK KFDK 15:25 15:28 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.08 gal 1.38 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Sep 2, 2016 KFDK KFDK 15:20 15:24 0.07 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.16 gal 2.31 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Aug 26, 2016 KFDK KFDK 13:50 13:57 0.11 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.48 gal 4.27 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Aug 26, 2016 KFDK KFDK 13:32 13:44 0.19 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.89 gal 4.62 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Aug 26, 2016 KFDK KFDK 11:25 11:33 0.13 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.64 gal 5.04 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Aug 26, 2016 KFDK KFDK 10:56 11:15 0.31 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 1.59 gal 5.14 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Aug 24, 2016     09:07 09:11 0.08 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Aug 15, 2016 KFDK KFDK 11:11 11:22 0.2 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.92 gal 4.74 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Aug 14, 2016 KGMU KFDK 14:19 17:33 3 hrs 2.75 hrs 423.79 nm 30.80 gal 10.26 gal/hr 0.07 gal/nm 9021 msl 143 kts
Sun, Aug 14, 2016 KISM KGMU 10:04 13:19 3.06 hrs 2.83 hrs 432.94 nm 30.88 gal 10.08 gal/hr 0.07 gal/nm 8017 msl 144 kts
Fri, Aug 5, 2016 KGMU KISM 12:13 15:46 3.34 hrs 3.10 hrs 417.20 nm 33.06 gal 9.91 gal/hr 0.08 gal/nm 10036 msl 126 kts
Fri, Aug 5, 2016 KFDK KGMU 07:15 10:49 3.37 hrs 3.05 hrs 394.45 nm 32.54 gal 9.65 gal/hr 0.08 gal/nm 8018 msl 123 kts
Sat, Jul 30, 2016 KFDK KFDK 14:35 14:39 0.08 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.16 gal 2.11 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Jul 30, 2016 KFDK KFDK 14:21 14:26 0.09 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.20 gal 2.28 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Jul 10, 2016 KACY KFDK 11:53 13:16 1.3 hrs 1.03 hrs 132.71 nm 12.57 gal 9.64 gal/hr 0.09 gal/nm 4504 msl 121 kts
Sun, Jul 10, 2016 KACY KACY 11:45 11:46 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Jun 30, 2016 KFDK KACY 14:39 15:51 1.11 hrs 0.88 hrs 133.96 nm 11.06 gal 9.93 gal/hr 0.08 gal/nm 5527 msl 140 kts
Thu, Jun 30, 2016 KFDK KFDK 14:20 14:23 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.13 gal 2.25 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jun 14, 2016 KHSV KFDK 14:51 19:24 4.28 hrs 3.79 hrs 592.26 nm 37.35 gal 8.73 gal/hr 0.06 gal/nm 11063 msl 147 kts
Mon, Jun 13, 2016 KSRB KHSV 15:20 16:27 1.03 hrs 0.77 hrs 109.99 nm 9.78 gal 9.51 gal/hr 0.09 gal/nm 4529 msl 130 kts
Mon, Jun 13, 2016 KFDK KSRB 11:06 14:37 3.33 hrs 3.06 hrs 447.51 nm 32.49 gal 9.76 gal/hr 0.07 gal/nm 6068 msl 139 kts
Mon, Jun 13, 2016 KFDK KFDK 10:40 10:42 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.10 gal 2.23 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Jun 12, 2016 KFDK KFDK 10:24 10:28 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 1.96 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Jun 12, 2016 KFDK KFDK 09:00 10:00 0.95 hrs 0.66 hrs 77.72 nm 8.38 gal 8.87 gal/hr 0.11 gal/nm 3200 msl 112 kts
Sun, Jun 12, 2016 KFDK KFDK 07:06 07:11 0.08 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.17 gal 2.21 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Jun 1, 2016 KFDK KFDK 13:42 13:50 0.13 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.42 gal 3.31 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Jun 1, 2016 KFDK KFDK 11:13 11:21 0.14 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.48 gal 3.44 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, May 30, 2016 KACY KFDK 15:34 17:05 1.44 hrs 1.08 hrs 147.21 nm 13.32 gal 9.26 gal/hr 0.09 gal/nm 4013 msl 129 kts
Fri, May 27, 2016 KFDK KACY 10:31 11:46 1.18 hrs 0.92 hrs 137.50 nm 10.75 gal 9.10 gal/hr 0.08 gal/nm 5509 msl 141 kts
Wed, May 25, 2016 KCDW KFDK 15:10 16:49 1.56 hrs 1.32 hrs 170.96 nm 16.47 gal 10.58 gal/hr 0.10 gal/nm 6584 msl 122 kts
Tue, May 24, 2016 KFDK KCDW 07:21 09:09 1.7 hrs 1.37 hrs 173.93 nm 17.35 gal 10.21 gal/hr 0.10 gal/nm 5009 msl 119 kts
Sun, May 1, 2016 KACY KFDK 16:11 17:42 1.44 hrs 1.12 hrs 139.30 nm 13.58 gal 9.44 gal/hr 0.10 gal/nm 4011 msl 117 kts
Fri, Apr 29, 2016 KFDK KACY 14:54 16:24 1.41 hrs 0.99 hrs 146.03 nm 12.63 gal 8.98 gal/hr 0.09 gal/nm 7017 msl 139 kts
Sat, Mar 26, 2016 KACY KFDK 12:12 13:35 1.31 hrs 0.99 hrs 137.06 nm 12.18 gal 9.32 gal/hr 0.09 gal/nm 4515 msl 132 kts
Wed, Mar 23, 2016 KFDK KACY 18:35 19:40 1.01 hrs 0.79 hrs 133.98 nm 9.63 gal 9.57 gal/hr 0.07 gal/nm 8537 msl 160 kts
Wed, Mar 23, 2016 KACY KFDK 06:20 08:51 1.43 hrs 1.10 hrs 131.69 nm 29.72 gal 20.76 gal/hr 0.23 gal/nm 6527 msl 113 kts
Fri, Mar 18, 2016 KFDK KACY 16:10 17:17 1.05 hrs 0.82 hrs 139.19 nm 9.89 gal 9.46 gal/hr 0.07 gal/nm 5531 msl 158 kts
Sat, Feb 27, 2016 KFDK KFDK 14:14 15:14 0.94 hrs 0.65 hrs 78.70 nm 8.40 gal 8.97 gal/hr 0.11 gal/nm 4519 msl 113 kts
Thu, Feb 11, 2016 KFDK KFDK 08:08 09:17 1.06 hrs 0.86 hrs 115.84 nm 10.95 gal 10.33 gal/hr 0.09 gal/nm 5509 msl 125 kts
Sun, Feb 7, 2016 KFDK KFDK 09:03 11:34 2.37 hrs 2.05 hrs 263.02 nm 26.17 gal 11.03 gal/hr 0.10 gal/nm 3644 msl 121 kts
Sun, Feb 7, 2016 KFDK KFDK 08:16 08:23 0.11 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.24 gal 2.29 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Nov 11, 2015 KPIT KFDK 13:59 15:21 1.27 hrs 1.02 hrs 157.47 nm 12.73 gal 10.04 gal/hr 0.08 gal/nm 7010 msl 144 kts
Mon, Nov 9, 2015 KFDK KPIT 16:21 17:56 1.47 hrs 1.18 hrs 165.38 nm 14.49 gal 9.85 gal/hr 0.09 gal/nm 6008 msl 132 kts
Mon, Nov 9, 2015 KFDK KFDK 16:06 16:10 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.15 gal 2.51 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Nov 1, 2015 KPVD KFDK 09:47 12:49 3.17 hrs 2.93 hrs 335.22 nm 24.77 gal 7.82 gal/hr 0.07 gal/nm 6026 msl 107 kts
Thu, Oct 29, 2015 KFDK KPVD 17:31 19:55 2.23 hrs 1.94 hrs 343.16 nm 22.13 gal 9.92 gal/hr 0.06 gal/nm 7010 msl 164 kts
Mon, Oct 26, 2015 KCDW KFDK 14:43 16:17 1.47 hrs 1.19 hrs 175.97 nm 14.54 gal 9.91 gal/hr 0.08 gal/nm 4518 msl 139 kts
Mon, Oct 26, 2015 KABE KCDW 09:53 10:35 0.65 hrs 0.44 hrs 58.26 nm 6.16 gal 9.52 gal/hr 0.11 gal/nm 5505 msl 122 kts
Mon, Oct 26, 2015 KFDK KABE 08:12 09:28 1.18 hrs 0.99 hrs 129.36 nm 11.90 gal 10.10 gal/hr 0.09 gal/nm 5520 msl 123 kts
Mon, Oct 26, 2015 KFDK KFDK 07:24 07:27 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.10 gal 2.35 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Oct 26, 2015 KFDK KFDK 07:10 07:14 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.13 gal 2.12 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Oct 21, 2015 KDNL KFDK 16:19 19:54 3.31 hrs 3.08 hrs 471.47 nm 35.30 gal 10.67 gal/hr 0.07 gal/nm 7536 msl 141 kts
Tue, Oct 20, 2015 KINT KDNL 15:18 17:12 1.8 hrs 1.53 hrs 215.10 nm 17.71 gal 9.86 gal/hr 0.08 gal/nm 8009 msl 133 kts
Tue, Oct 20, 2015 KFDK KINT 12:11 14:23 2.08 hrs 1.82 hrs 254.56 nm 20.81 gal 10.00 gal/hr 0.08 gal/nm 8026 msl 133 kts
Sun, Oct 18, 2015 KACY KFDK 11:02 12:43 1.6 hrs 1.12 hrs 134.55 nm 14.64 gal 9.16 gal/hr 0.11 gal/nm 8519 msl 114 kts
Thu, Oct 15, 2015 KFDK KACY 16:34 17:47 1.13 hrs 0.90 hrs 139.64 nm 11.58 gal 10.25 gal/hr 0.08 gal/nm 5510 msl 143 kts
Tue, Sep 22, 2015 KCDW KFDK 16:42 18:23 1.57 hrs 1.20 hrs 180.44 nm 15.29 gal 9.73 gal/hr 0.08 gal/nm 6004 msl 140 kts
Tue, Sep 22, 2015 KFDK KCDW 07:30 09:04 1.48 hrs 1.26 hrs 171.28 nm 15.61 gal 10.56 gal/hr 0.09 gal/nm 5008 msl 128 kts
Sun, Sep 20, 2015 KACY KFDK 09:32 10:48 1.21 hrs 0.99 hrs 136.38 nm 12.10 gal 10.00 gal/hr 0.09 gal/nm 4068 msl 131 kts
Sun, Sep 20, 2015 KACY KACY 09:23 09:30 0.11 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.25 gal 2.35 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Sep 18, 2015 KFDK KACY 17:07 18:24 1.19 hrs 0.95 hrs 134.95 nm 12.21 gal 10.25 gal/hr 0.09 gal/nm 5509 msl 134 kts
Fri, Sep 18, 2015 KFDK KFDK 16:42 16:58 0.25 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.52 gal 2.07 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Sep 14, 2015 KACY KFDK 09:00 10:24 1.34 hrs 1.11 hrs 132.79 nm 13.20 gal 9.85 gal/hr 0.10 gal/nm 6556 msl 114 kts
Mon, Sep 14, 2015 KACY KACY 08:51 08:52 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Sep 11, 2015 KFDK KACY 17:55 19:19 1.31 hrs 1.04 hrs 148.48 nm 13.16 gal 10.06 gal/hr 0.09 gal/nm 7005 msl 133 kts
Mon, Sep 7, 2015 KBVI KFDK 11:34 13:02 1.35 hrs 1.15 hrs 173.77 nm 14.58 gal 10.80 gal/hr 0.08 gal/nm 7566 msl 138 kts
Mon, Sep 7, 2015     11:21 11:21 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Sep 4, 2015 KFDK KBVI 17:06 18:38 1.44 hrs 1.16 hrs 172.14 nm 13.80 gal 9.57 gal/hr 0.08 gal/nm 6102 msl 140 kts
Fri, Sep 4, 2015 KFDK KFDK 16:03 17:06 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 2.55 gal 52.78 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Aug 30, 2015 KFDK KFDK 11:12 11:17 0.08 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.17 gal 2.27 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Aug 27, 2015 KFDK KFDK 17:23 17:29 0.1 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Aug 27, 2015 KFDK KFDK 17:17 17:23 0.1 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Aug 27, 2015 KFDK KFDK 15:08 15:11 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Aug 27, 2015 KFDK KFDK 07:29 07:42 0.21 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 1.02 gal 4.80 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Aug 27, 2015     06:29 06:30 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.04 gal 1.62 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Aug 26, 2015     13:49 13:51 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Aug 24, 2015 KFDK KFDK 14:28 14:35 0.12 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Aug 24, 2015 KFDK KFDK 13:09 14:27 1.3 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Aug 18, 2015     13:30 13:31 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Aug 18, 2015 KFDK KFDK 13:00 13:12 0.2 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.87 gal 4.27 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Aug 9, 2015 KACY KFDK 17:26 18:47 1.31 hrs 1.00 hrs 134.70 nm 11.89 gal 9.08 gal/hr 0.09 gal/nm 4505 msl 132 kts
Sun, Aug 9, 2015     17:21 17:21 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Aug 6, 2015 KCDW KACY 16:43 17:51 1.09 hrs 0.74 hrs 96.94 nm 9.12 gal 8.39 gal/hr 0.09 gal/nm 6009 msl 127 kts
Thu, Aug 6, 2015 KFDK KCDW 10:24 11:58 1.49 hrs 1.29 hrs 187.97 nm 15.02 gal 10.12 gal/hr 0.08 gal/nm 5508 msl 139 kts
Thu, Aug 6, 2015 KFDK KFDK 10:13 10:16 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 2.23 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Aug 6, 2015     09:52 09:53 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Jul 26, 2015 KACY KFDK 13:20 14:46 1.37 hrs 1.07 hrs 137.72 nm 13.97 gal 10.20 gal/hr 0.10 gal/nm 6191 msl 124 kts
Sun, Jul 26, 2015     13:12 13:13 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Jul 23, 2015 KFDK KACY 19:36 20:50 1.18 hrs 0.93 hrs 135.88 nm 11.01 gal 9.37 gal/hr 0.08 gal/nm 5505 msl 140 kts
Thu, Jul 23, 2015     19:17 19:17 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Jul 12, 2015 KEQY KFDK 16:20 19:07 2.7 hrs 2.33 hrs 315.86 nm 26.14 gal 9.69 gal/hr 0.08 gal/nm 7018 msl 131 kts
Sun, Jul 12, 2015 KISM KEQY 11:32 15:11 3.55 hrs 3.29 hrs 427.80 nm 35.77 gal 10.09 gal/hr 0.08 gal/nm 7027 msl 126 kts
Mon, Jul 6, 2015 3A3 KISM 14:58 18:34 3.48 hrs 3.23 hrs 421.89 nm 33.52 gal 9.64 gal/hr 0.08 gal/nm 10083 msl 126 kts
Mon, Jul 6, 2015 KFDK 3A3 10:22 13:19 2.86 hrs 2.60 hrs 310.54 nm 27.08 gal 9.48 gal/hr 0.09 gal/nm 8021 msl 115 kts
Sun, Jul 5, 2015 KACY KFDK 14:04 15:36 1.48 hrs 1.11 hrs 146.68 nm 13.45 gal 9.11 gal/hr 0.09 gal/nm 4012 msl 128 kts
Fri, Jul 3, 2015 KFDK KACY 11:49 13:13 1.36 hrs 1.02 hrs 134.32 nm 12.25 gal 9.00 gal/hr 0.09 gal/nm 5014 msl 129 kts
Fri, Jul 3, 2015 KFDK KFDK 11:35 11:37 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.12 gal 2.59 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Jun 26, 2015 KDNL KFDK 15:12 18:59 3.65 hrs 3.38 hrs 483.34 nm 37.13 gal 10.17 gal/hr 0.08 gal/nm 9016 msl 138 kts
Fri, Jun 26, 2015 KSPG KDNL 10:46 13:46 2.91 hrs 2.51 hrs 361.84 nm 28.08 gal 9.67 gal/hr 0.08 gal/nm 8039 msl 139 kts
Fri, Jun 19, 2015 KDNL KSPG 14:00 17:08 3.04 hrs 2.82 hrs 391.99 nm 31.43 gal 10.33 gal/hr 0.08 gal/nm 7021 msl 135 kts
Fri, Jun 19, 2015 KFDK KDNL 08:29 12:24 3.8 hrs 3.46 hrs 443.73 nm 36.93 gal 9.71 gal/hr 0.08 gal/nm 8071 msl 125 kts
Fri, Jun 19, 2015 KFDK KFDK 08:15 08:17 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.08 gal 2.52 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Jun 19, 2015 KFDK KFDK 08:13 08:14 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.06 gal 2.74 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, May 25, 2015 KACY KFDK 15:50 17:18 1.41 hrs 1.11 hrs 134.93 nm 13.89 gal 9.83 gal/hr 0.10 gal/nm 6509 msl 118 kts
Sat, May 23, 2015 KFDK KACY 10:32 11:45 1.17 hrs 0.93 hrs 138.33 nm 11.83 gal 10.14 gal/hr 0.09 gal/nm 9505 msl 145 kts
Sun, May 17, 2015 KFDK KFDK 09:16 10:44 1.42 hrs 1.12 hrs 136.70 nm 14.14 gal 9.94 gal/hr 0.10 gal/nm 3540 msl 121 kts
Wed, May 13, 2015 KCDW KFDK 17:07 18:43 1.53 hrs 1.30 hrs 174.77 nm 15.04 gal 9.82 gal/hr 0.09 gal/nm 4559 msl 129 kts
Wed, May 13, 2015 KFDK KCDW 10:18 11:50 1.48 hrs 1.25 hrs 176.12 nm 14.29 gal 9.67 gal/hr 0.08 gal/nm 3529 msl 135 kts
Wed, May 13, 2015 KFDK KFDK 10:06 10:09 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.10 gal 2.07 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, May 7, 2015 KCDW KFDK 16:20 17:53 1.48 hrs 1.24 hrs 169.17 nm 14.45 gal 9.79 gal/hr 0.09 gal/nm 4936 msl 129 kts
Thu, May 7, 2015 KFDK KCDW 07:41 09:14 1.49 hrs 1.25 hrs 176.24 nm 14.59 gal 9.79 gal/hr 0.08 gal/nm 5504 msl 136 kts
Thu, May 7, 2015     07:22 07:23 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, May 7, 2015     07:04 07:05 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Apr 12, 2015 KFDK KFDK 13:29 14:59 1.46 hrs 1.01 hrs 124.42 nm 13.00 gal 8.88 gal/hr 0.10 gal/nm 4545 msl 120 kts
Sun, Apr 12, 2015     11:53 11:54 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Apr 5, 2015 KACY KFDK 13:56 15:29 1.47 hrs 1.19 hrs 131.81 nm 13.67 gal 9.29 gal/hr 0.10 gal/nm 6597 msl 107 kts
Thu, Apr 2, 2015 KFDK KACY 13:05 14:13 1.06 hrs 0.84 hrs 136.60 nm 10.58 gal 9.98 gal/hr 0.08 gal/nm 7650 msl 154 kts
Sun, Mar 15, 2015 KACY KFDK 12:10 13:51 1.61 hrs 1.21 hrs 135.44 nm 16.10 gal 10.02 gal/hr 0.12 gal/nm 4047 msl 107 kts
Fri, Mar 13, 2015 KFDK KACY 16:18 18:29 1.14 hrs 0.90 hrs 133.19 nm 20.29 gal 17.77 gal/hr 0.15 gal/nm 5537 msl 144 kts
Mon, Mar 2, 2015 KGSO KFDK 11:57 14:16 2.23 hrs 1.91 hrs 246.04 nm 21.96 gal 9.87 gal/hr 0.09 gal/nm 7511 msl 124 kts
Mon, Mar 2, 2015     11:45 11:46 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 27, 2015 KFDK KGSO 11:55 14:08 2.13 hrs 1.89 hrs 255.12 nm 22.83 gal 10.70 gal/hr 0.09 gal/nm 6513 msl 129 kts
Fri, Feb 27, 2015 KFDK KFDK 09:18 10:26 1.09 hrs 0.86 hrs 108.95 nm 10.88 gal 9.96 gal/hr 0.10 gal/nm 4018 msl 124 kts
Fri, Feb 27, 2015     08:32 08:32 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Feb 26, 2015     17:57 17:58 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Feb 16, 2015 KACY KFDK 12:26 13:52 1.38 hrs 1.07 hrs 132.06 nm 12.63 gal 9.13 gal/hr 0.10 gal/nm 6528 msl 121 kts
Mon, Feb 16, 2015     11:49 11:50 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 13, 2015 KFDK KACY 15:30 16:42 1.12 hrs 0.87 hrs 135.93 nm 10.53 gal 9.43 gal/hr 0.08 gal/nm 7512 msl 146 kts
Fri, Feb 13, 2015     15:18 15:19 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.02 gal 1.41 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 13, 2015     15:17 15:17 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.01 gal 0.86 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 13, 2015     15:15 15:16 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.02 gal 1.29 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 13, 2015     13:58 13:58 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.02 gal 2.65 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 13, 2015     13:57 13:57 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.02 gal 1.85 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 13, 2015     13:44 13:44 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.03 gal 3.60 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 13, 2015     13:43 13:43 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.01 gal 1.76 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 13, 2015     13:37 13:37 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.04 gal 2.86 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 13, 2015     13:35 13:36 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.48 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 13, 2015     13:34 13:35 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.01 gal 0.65 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 13, 2015     13:32 13:32 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.02 gal 2.28 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 13, 2015     13:29 13:30 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.02 gal 1.40 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Feb 13, 2015     12:19 12:20 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jan 19, 2015 KACY KFDK 13:39 15:11 1.45 hrs 1.16 hrs 132.91 nm 14.32 gal 9.90 gal/hr 0.11 gal/nm 4612 msl 109 kts
Mon, Jan 19, 2015     13:34 13:35 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Jan 16, 2015 KFDK KACY 13:04 14:20 1.2 hrs 0.92 hrs 142.76 nm 12.01 gal 10.02 gal/hr 0.08 gal/nm 3537 msl 148 kts
Fri, Jan 16, 2015     12:37 12:37 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jan 13, 2015     10:13 10:13 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Jan 10, 2015 KFDK KFDK 10:47 10:48 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.05 gal 2.31 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Jan 10, 2015     09:18 09:18 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Dec 18, 2014     16:37 16:37 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Dec 18, 2014 KFDK KCDW 06:46 08:18 1.47 hrs 1.25 hrs 176.49 nm 15.97 gal 10.89 gal/hr 0.09 gal/nm 3641 msl 135 kts
Thu, Dec 18, 2014     06:04 06:04 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Dec 18, 2014     05:50 05:51 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Nov 9, 2014 KBVI KFDK 17:11 18:31 1.3 hrs 1.08 hrs 168.22 nm 12.21 gal 9.40 gal/hr 0.07 gal/nm 7027 msl 153 kts
Sun, Nov 9, 2014 KACY KBVI 14:59 17:02 2.65 hrs 2.25 hrs 280.58 nm 19.10 gal 7.22 gal/hr 0.07 gal/nm 6016 msl 121 kts
Sun, Nov 9, 2014     14:48 14:48 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Nov 7, 2014 KBVI KACY 17:20 19:38 2.21 hrs 1.92 hrs 312.01 nm 24.14 gal 10.91 gal/hr 0.08 gal/nm 7009 msl 158 kts
Fri, Nov 7, 2014 KFDK KBVI 11:42 13:32 1.74 hrs 1.52 hrs 173.62 nm 19.57 gal 11.27 gal/hr 0.11 gal/nm 8509 msl 108 kts
Fri, Nov 7, 2014     11:17 11:18 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Oct 26, 2014 KACY KFDK 13:48 15:20 1.47 hrs 1.20 hrs 131.90 nm 13.72 gal 9.32 gal/hr 0.10 gal/nm 6544 msl 106 kts
Sun, Oct 26, 2014     13:41 13:41 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Oct 24, 2014 KFDK KACY 17:16 18:31 1.22 hrs 0.96 hrs 138.42 nm 11.15 gal 9.17 gal/hr 0.08 gal/nm 5570 msl 140 kts
Fri, Oct 24, 2014     16:49 16:49 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Oct 12, 2014 KACY KFDK 17:03 18:38 1.54 hrs 1.14 hrs 151.20 nm 13.64 gal 8.86 gal/hr 0.09 gal/nm 6007 msl 129 kts
Sun, Oct 12, 2014     16:57 16:57 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Oct 11, 2014 KFDK KACY 10:48 12:17 1.45 hrs 1.06 hrs 141.10 nm 12.66 gal 8.73 gal/hr 0.09 gal/nm 5020 msl 129 kts
Sat, Oct 11, 2014     10:34 10:34 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Oct 10, 2014 KABE KFDK 17:54 19:18 1.39 hrs 0.93 hrs 117.42 nm 11.33 gal 8.16 gal/hr 0.10 gal/nm 4008 msl 125 kts
Fri, Oct 10, 2014 KFDK KABE 11:31 12:39 1.08 hrs 0.85 hrs 127.42 nm 10.75 gal 9.96 gal/hr 0.08 gal/nm 5874 msl 144 kts
Fri, Oct 10, 2014     11:20 11:21 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Sep 28, 2014 KACY KFDK 12:35 13:57 1.3 hrs 0.96 hrs 134.67 nm 11.85 gal 9.11 gal/hr 0.09 gal/nm 4542 msl 132 kts
Sun, Sep 28, 2014     12:24 12:25 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Sep 26, 2014 KFDK KACY 16:56 18:15 1.28 hrs 1.02 hrs 131.11 nm 11.59 gal 9.04 gal/hr 0.09 gal/nm 5505 msl 125 kts
Fri, Sep 26, 2014     16:14 16:15 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Sep 26, 2014     16:06 16:07 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Sep 13, 2014 KFDK KFDK 10:34 11:27 0.86 hrs 0.61 hrs 80.49 nm 8.29 gal 9.60 gal/hr 0.10 gal/nm 3006 msl 128 kts
Sat, Sep 13, 2014     10:27 10:28 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Sep 7, 2014 KACY KFDK 17:02 18:27 1.37 hrs 1.07 hrs 144.92 nm 12.19 gal 8.90 gal/hr 0.08 gal/nm 4563 msl 133 kts
Sat, Sep 6, 2014 KFDK KACY 11:06 12:18 1.14 hrs 0.93 hrs 138.10 nm 11.49 gal 10.05 gal/hr 0.08 gal/nm 5504 msl 143 kts
Thu, Sep 4, 2014 KCDW KFDK 16:27 18:27 1.95 hrs 1.41 hrs 178.43 nm 16.66 gal 8.53 gal/hr 0.09 gal/nm 6006 msl 124 kts
Thu, Sep 4, 2014 KFDK KCDW 07:15 08:48 1.51 hrs 1.23 hrs 173.43 nm 13.74 gal 9.10 gal/hr 0.08 gal/nm 5018 msl 138 kts
Thu, Sep 4, 2014     06:54 06:54 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Sep 1, 2014 KACY KFDK 16:18 17:56 1.6 hrs 1.19 hrs 140.17 nm 13.56 gal 8.47 gal/hr 0.10 gal/nm 6010 msl 117 kts
Mon, Sep 1, 2014     16:11 16:11 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Aug 30, 2014 KFDK KACY 15:49 17:07 1.26 hrs 0.97 hrs 138.69 nm 11.99 gal 9.50 gal/hr 0.09 gal/nm 7025 msl 138 kts
Sat, Aug 30, 2014     15:20 15:20 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Aug 29, 2014     15:10 15:10 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Aug 29, 2014     14:51 14:52 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Aug 17, 2014     15:53 15:54 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.03 gal 1.86 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Aug 17, 2014 KACY KFDK 14:21 15:51 1.45 hrs 1.18 hrs 138.52 nm 13.47 gal 9.30 gal/hr 0.10 gal/nm 6014 msl 113 kts
Sun, Aug 17, 2014     14:14 14:15 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Aug 13, 2014 KFDK KACY 10:39 11:57 1.26 hrs 0.96 hrs 143.20 nm 11.78 gal 9.34 gal/hr 0.08 gal/nm 7016 msl 146 kts
Sun, Aug 10, 2014 KBVI KFDK 21:03 22:36 1.48 hrs 1.22 hrs 164.08 nm 14.17 gal 9.60 gal/hr 0.09 gal/nm 7088 msl 128 kts
Sun, Aug 10, 2014 KBVI KBVI 20:53 20:54 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Aug 9, 2014 KFDK KBVI 13:01 14:33 1.47 hrs 1.22 hrs 168.71 nm 14.23 gal 9.71 gal/hr 0.08 gal/nm 6063 msl 132 kts
Fri, Aug 8, 2014 KFDK KFDK 18:31 19:36 1.07 hrs 0.66 hrs 81.31 nm 8.83 gal 8.24 gal/hr 0.11 gal/nm 3273 msl 120 kts
Fri, Aug 8, 2014 KFDK KFDK 18:19 18:20 0.02 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Aug 5, 2014     11:00 11:00 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.01 gal 1.53 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Aug 5, 2014     08:17 08:18 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.05 gal 3.91 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Aug 4, 2014     14:11 14:11 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jul 29, 2014     09:06 09:29 0.38 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jul 29, 2014     08:34 08:48 0.24 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Mon, Jul 28, 2014     12:50 08:43 0.52 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Jul 25, 2014     11:21 11:22 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Jul 25, 2014     09:55 11:03 1.13 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Jul 24, 2014 KFDK KFDK 12:49 13:02 0.22 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.97 gal 4.39 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Jul 20, 2014 KACY KFDK 16:11 17:36 1.37 hrs 1.05 hrs 145.89 nm 12.61 gal 9.24 gal/hr 0.09 gal/nm 6005 msl 133 kts
Sun, Jul 20, 2014     16:09 16:10 0.01 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.01 gal 0.63 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Jul 17, 2014 KCDW KFDK 20:22 18:17 1.54 hrs 1.29 hrs 9940.28 nm 5.03 gal 3.27 gal/hr 0.00 gal/nm 3307 msl 128 kts
Thu, Jul 17, 2014 KFDK KACY 20:16 21:32 1.2 hrs 0.95 hrs 141.21 nm 11.18 gal 9.33 gal/hr 0.08 gal/nm 5018 msl 142 kts
Thu, Jul 17, 2014 KFDK KFDK 19:55 19:58 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.11 gal 2.16 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Tue, Jul 15, 2014 5M0 KFDK 16:37 20:40 3.87 hrs 3.63 hrs 577.28 nm 36.84 gal 9.52 gal/hr 0.06 gal/nm 11044 msl 152 kts
Mon, Jul 14, 2014 KUKF 5M0 17:14 20:17 2.96 hrs 2.70 hrs 331.39 nm 27.13 gal 9.17 gal/hr 0.08 gal/nm 8013 msl 119 kts
Mon, Jul 14, 2014 KFDK KUKF 13:50 16:37 2.69 hrs 2.40 hrs 278.73 nm 24.34 gal 9.06 gal/hr 0.09 gal/nm 10043 msl 112 kts
Mon, Jul 14, 2014 KFDK KFDK 13:32 13:37 0.08 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.15 gal 1.93 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Fri, Jul 11, 2014 KHSV KFDK 17:05 21:49 4.61 hrs 4.07 hrs 567.12 nm 41.32 gal 8.96 gal/hr 0.07 gal/nm 7043 msl 136 kts
Thu, Jul 10, 2014 KFDK KHSV 15:41 20:24 4.58 hrs 4.02 hrs 552.47 nm 41.83 gal 9.13 gal/hr 0.08 gal/nm 8052 msl 133 kts
Thu, Jul 10, 2014 KFDK KFDK 15:29 15:31 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.05 gal 1.89 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Jul 10, 2014 KFDK KFDK 13:23 13:27 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.11 gal 1.86 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Jul 6, 2014 KACY KFDK 15:17 16:46 1.42 hrs 1.09 hrs 134.20 nm 13.57 gal 9.58 gal/hr 0.10 gal/nm 6512 msl 118 kts
Thu, Jul 3, 2014 KFDK KACY 13:51 15:09 1.25 hrs 0.98 hrs 137.44 nm 12.15 gal 9.73 gal/hr 0.09 gal/nm 5505 msl 137 kts
Sun, Jun 22, 2014 KFDK KFDK 14:43 14:47 0.07 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.11 gal 1.52 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Jun 22, 2014 KFDK KFDK 13:15 14:09 0.89 hrs 0.66 hrs 72.71 nm 7.92 gal 8.93 gal/hr 0.11 gal/nm 3058 msl 108 kts
Sun, Jun 22, 2014 KFDK KFDK 11:50 11:52 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.07 gal 2.21 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Jun 22, 2014 KFDK KFDK 11:36 11:40 0.07 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.14 gal 1.95 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Jun 15, 2014 KBVI KFDK 13:44 15:16 1.47 hrs 1.18 hrs 165.34 nm 13.25 gal 9.00 gal/hr 0.08 gal/nm 5516 msl 135 kts
Sun, Jun 15, 2014 KBVI KBVI 13:18 13:21 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.09 gal 2.02 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Jun 14, 2014 KFDK KBVI 10:25 12:18 1.84 hrs 1.44 hrs 164.46 nm 16.89 gal 9.18 gal/hr 0.10 gal/nm 7009 msl 111 kts
Thu, Jun 12, 2014 KCDW KFDK 17:29 19:49 2.29 hrs 1.43 hrs 176.96 nm 16.74 gal 7.30 gal/hr 0.09 gal/nm 6009 msl 123 kts
Thu, Jun 12, 2014 KFDK KCDW 08:25 09:57 1.49 hrs 1.23 hrs 174.38 nm 14.20 gal 9.56 gal/hr 0.08 gal/nm 5055 msl 138 kts
Thu, Jun 12, 2014 KFDK KFDK 08:13 08:14 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.04 gal 1.58 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Jun 12, 2014 KFDK KFDK 08:08 08:10 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.06 gal 1.97 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Jun 12, 2014 KFDK KFDK 07:53 07:56 0.06 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.11 gal 1.87 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Thu, Jun 12, 2014 KFDK KFDK 07:51 07:52 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.06 gal 1.95 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Jun 7, 2014 KFDK KFDK 12:52 12:57 0.09 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.09 gal 1.01 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, Jun 7, 2014 KFDK KFDK 12:16 12:44 0.47 hrs 0.27 hrs 32.58 nm 3.70 gal 7.96 gal/hr 0.11 gal/nm 2786 msl 120 kts
Sat, Jun 7, 2014 KFDK KFDK 11:36 12:05 0.47 hrs 0.33 hrs 38.74 nm 4.25 gal 8.98 gal/hr 0.11 gal/nm 2830 msl 112 kts
Sat, Jun 7, 2014 KFDK KFDK 10:03 10:38 0.56 hrs 0.33 hrs 41.58 nm 4.55 gal 8.09 gal/hr 0.11 gal/nm 2773 msl 122 kts
Sat, Jun 7, 2014 KFDK KFDK 08:54 08:58 0.07 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.14 gal 2.04 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Wed, Jun 4, 2014 KVAY KFDK 19:40 21:23 1.65 hrs 1.31 hrs 177.60 nm 15.22 gal 9.23 gal/hr 0.09 gal/nm 6023 msl 130 kts
Wed, Jun 4, 2014 KBED KVAY 17:04 19:22 2.25 hrs 1.85 hrs 234.70 nm 20.11 gal 8.95 gal/hr 0.09 gal/nm 6020 msl 124 kts
Tue, Jun 3, 2014 KVAY KBED 08:22 10:27 2.02 hrs 1.69 hrs 233.89 nm 19.43 gal 9.61 gal/hr 0.08 gal/nm 7018 msl 135 kts
Tue, Jun 3, 2014 KFDK KVAY 06:23 07:43 1.31 hrs 0.90 hrs 129.88 nm 11.29 gal 8.63 gal/hr 0.09 gal/nm 5005 msl 143 kts
Tue, Jun 3, 2014 KFDK KFDK 06:12 06:15 0.04 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.07 gal 1.76 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, Jun 1, 2014 KBVI KFDK 12:02 13:29 1.42 hrs 1.22 hrs 171.30 nm 13.60 gal 9.61 gal/hr 0.08 gal/nm 7090 msl 136 kts
Sat, May 31, 2014 KFDK KBVI 07:47 09:17 1.46 hrs 1.26 hrs 167.35 nm 14.40 gal 9.87 gal/hr 0.09 gal/nm 6020 msl 129 kts
Sat, May 31, 2014 KFDK KFDK 07:44 07:45 0.03 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.00 gal 0.00 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sat, May 31, 2014 KFDK KFDK 07:24 07:27 0.05 hrs 0.00 hrs 0.00 nm 0.09 gal 1.87 gal/hr 0.00 gal/nm 0 msl 0 kts
Sun, May 25, 2014 KTGI KFDK 17:00 18:16 1.25 hrs 1.09 hrs 138.05 nm 12.27 gal 9.82 gal/hr 0.09 gal/nm 7006 msl 124 kts
Sun, May 25, 2014 KFDK KTGI 12:47 13:58 1.13 hrs 0.92 hrs 134.12 nm 11.42 gal 10.14 gal/hr 0.09 gal/nm 7018 msl 141 kts
Wed, May 21, 2014 KCDW KFDK 19:15 21:08 1.84 hrs 1.37 hrs 175.31 nm 15.81 gal 8.61 gal/hr 0.09 gal/nm 6035 msl 125 kts
Wed, May 21, 2014 KFDK KCDW 07:06 08:54 1.75 hrs 1.53 hrs 214.89 nm 17.47 gal 9.97 gal/hr 0.08 gal/nm 5018 msl 136 kts
Sun, May 18, 2014 KBVI KFDK 16:37 18:09 1.46 hrs 1.18 hrs 170.76 nm 13.89 gal 9.50 gal/hr 0.08 gal/nm 7034 msl 137 kts
Sun, May 18, 2014 KFDK KBVI 13:21 14:55 1.5 hrs 1.29 hrs 167.65 nm 14.66 gal 9.79 gal/hr 0.09 gal/nm 6028 msl 124 kts
Sun, May 11, 2014 KACY KFDK 17:02 18:24 1.32 hrs 1.07 hrs 135.59 nm 12.64 gal 9.59 gal/hr 0.09 gal/nm 4532 msl 122 kts
Sat, May 10, 2014 KFDK KACY 10:48 11:59 1.12 hrs 0.87 hrs 137.26 nm 9.89 gal 8.80 gal/hr 0.07 gal/nm 5509 msl 151 kts
Sun, May 4, 2014 KBVI KFDK 15:04 16:29 1.36 hrs 1.10 hrs 173.37 nm 12.69 gal 9.35 gal/hr 0.07 gal/nm 7013 msl 152 kts
Sun, May 4, 2014 KFDK KBVI 11:14 13:07 1.81 hrs 1.54 hrs 169.31 nm 17.56 gal 9.73 gal/hr 0.10 gal/nm 6030 msl 107 kts
Sun, Apr 27, 2014 KFDK KFDK 08:07 10:59 2.75 hrs 1.81 hrs 246.86 nm 22.48 gal 8.17 gal/hr 0.09 gal/nm 6509 msl 131 kts
Fri, Apr 25, 2014 KFDK KFDK 08:17 09:39 1.37 hrs 0.95 hrs 114.65 nm 8.60 gal 6.30 gal/hr 0.07 gal/nm 4686 msl 117 kts
Sun, Apr 20, 2014 KACY KFDK 17:05 18:23 1.24 hrs 0.95 hrs 138.03 nm 11.28 gal 9.09 gal/hr 0.08 gal/nm 6504 msl 138 kts
Wed, Apr 16, 2014 KFDK KACY 15:34 17:54 1.27 hrs 1.02 hrs 133.00 nm 14.19 gal 11.21 gal/hr 0.11 gal/nm 5507 msl 125 kts
Sat, Apr 12, 2014 KFDK KFDK 14:13 15:39 1.41 hrs 0.94 hrs 102.68 nm 10.98 gal 7.82 gal/hr 0.11 gal/nm 4759 msl 105 kts
Sat, Apr 12, 2014 KFDK KFDK 09:34 10:31 0.94 hrs 0.50 hrs 58.15 nm 6.65 gal 7.11 gal/hr 0.11 gal/nm 3293 msl 113 kts
Fri, Apr 11, 2014 KFDK KFDK 07:31 09:06 1.54 hrs 1.15 hrs 121.80 nm 12.77 gal 8.28 gal/hr 0.10 gal/nm 4142 msl 103 kts
Wed, Apr 9, 2014 KFDK KFDK 11:57 12:55 0.97 hrs 0.24 hrs 23.31 nm 3.70 gal 3.84 gal/hr 0.16 gal/nm 1483 msl 97 kts
Sun, Apr 6, 2014 KFDK KFDK 08:49 10:32 1.69 hrs 1.33 hrs 165.74 nm 16.03 gal 9.52 gal/hr 0.10 gal/nm 4506 msl 122 kts
Mon, Mar 31, 2014 KCDW KFDK 18:40 20:12 1.5 hrs 1.21 hrs 180.40 nm 14.62 gal 9.75 gal/hr 0.08 gal/nm 6007 msl 146 kts
Mon, Mar 31, 2014 KFDK KCDW 08:49 10:49 1.95 hrs 1.69 hrs 172.85 nm 19.42 gal 9.96 gal/hr 0.11 gal/nm 5009 msl 100 kts
Thu, Mar 27, 2014 KCLT KFDK 12:21 14:42 2.32 hrs 2.01 hrs 321.00 nm 21.93 gal 9.47 gal/hr 0.07 gal/nm 7014 msl 158 kts
Thu, Mar 27, 2014 KDNL KCLT 10:30 11:46 1.21 hrs 0.96 hrs 145.86 nm 12.38 gal 10.27 gal/hr 0.08 gal/nm 5623 msl 144 kts
Mon, Mar 24, 2014 KFDK KDNL 13:52 18:42 3.66 hrs 3.28 hrs 462.23 nm 38.35 gal 10.47 gal/hr 0.08 gal/nm 8022 msl 135 kts
Sun, Mar 23, 2014 KSEG KFDK 15:36 16:30 0.88 hrs 0.71 hrs 96.25 nm 7.40 gal 8.38 gal/hr 0.08 gal/nm 4629 msl 131 kts
Sun, Mar 23, 2014 KFDK KSEG 13:40 14:57 1.25 hrs 0.83 hrs 106.13 nm 9.55 gal 7.62 gal/hr 0.09 gal/nm 4289 msl 124 kts
Tue, Mar 18, 2014 KFDK KFDK 14:00 14:54 0.9 hrs 0.30 hrs 28.07 nm 4.46 gal 4.96 gal/hr 0.16 gal/nm 1362 msl 94 kts
Sun, Mar 16, 2014 KACY KFDK 12:57 15:20 1.35 hrs 1.06 hrs 135.33 nm 22.67 gal 16.85 gal/hr 0.17 gal/nm 4519 msl 125 kts
Fri, Mar 14, 2014 KFDK KACY 17:21 18:31 1.12 hrs 0.84 hrs 138.28 nm 10.34 gal 9.27 gal/hr 0.07 gal/nm 5565 msl 158 kts
Sun, Mar 9, 2014 KFDK KFDK 14:22 15:39 1.28 hrs 0.92 hrs 83.88 nm 10.57 gal 8.28 gal/hr 0.13 gal/nm 1448 msl 92 kts
Sat, Mar 8, 2014 KFDK KFDK 11:31 12:35 1.03 hrs 0.68 hrs 84.58 nm 8.49 gal 8.23 gal/hr 0.10 gal/nm 3231 msl 120 kts
Thu, Feb 27, 2014 KFDK KFDK 17:07 11:20 0.54 hrs 0.31 hrs 38.66 nm 41950.90 gal 78412.90 gal/hr 1085.12 gal/nm 2613 msl 119 kts
Thu, Feb 27, 2014 KCDW KFDK 16:17 18:22 2.01 hrs 1.54 hrs 174.50 nm 18.82 gal 9.37 gal/hr 0.11 gal/nm 8100 msl 109 kts
Wed, Feb 26, 2014 KBED KCDW 16:26 18:31 2.04 hrs 1.49 hrs 184.45 nm 17.83 gal 8.76 gal/hr 0.10 gal/nm 6020 msl 121 kts
Sun, Feb 23, 2014 KFDK KBED 09:15 11:41 2.37 hrs 2.04 hrs 350.65 nm 23.83 gal 10.06 gal/hr 0.07 gal/nm 7009 msl 168 kts
Sat, Feb 22, 2014 KFDK KFDK 15:41 17:11 1.48 hrs 0.82 hrs 96.97 nm 11.02 gal 7.46 gal/hr 0.11 gal/nm 3921 msl 116 kts
Sat, Feb 22, 2014 KFDK KFDK 11:30 12:29 0.95 hrs 0.54 hrs 65.20 nm 7.57 gal 7.98 gal/hr 0.12 gal/nm 2765 msl 117 kts
Fri, Feb 21, 2014 KDNL KFDK 16:54 20:07 3.1 hrs 2.76 hrs 452.24 nm 31.81 gal 10.27 gal/hr 0.07 gal/nm 7027 msl 158 kts
Wed, Feb 19, 2014 KMWK KDNL 16:27 18:27 1.93 hrs 1.59 hrs 211.04 nm 17.69 gal 9.17 gal/hr 0.08 gal/nm 6046 msl 128 kts
Wed, Feb 19, 2014 KFDK KMWK 12:51 15:29 2.49 hrs 2.20 hrs 255.66 nm 25.01 gal 10.06 gal/hr 0.10 gal/nm 8044 msl 110 kts
Mon, Feb 10, 2014 KRIC KFDK 19:12 20:31 1.29 hrs 0.94 hrs 118.40 nm 11.44 gal 8.89 gal/hr 0.10 gal/nm 6024 msl 123 kts
Sun, Feb 9, 2014 KGSO KRIC 18:33 20:21 1.73 hrs 1.17 hrs 183.75 nm 14.02 gal 8.13 gal/hr 0.08 gal/nm 3539 msl 151 kts
Fri, Feb 7, 2014 KFDK KGSO 11:48 14:14 2.35 hrs 2.04 hrs 245.86 nm 22.77 gal 9.71 gal/hr 0.09 gal/nm 6533 msl 117 kts
Sun, Feb 2, 2014 KFDK KFDK 09:48 11:20 1.51 hrs 1.15 hrs 128.80 nm 12.37 gal 8.22 gal/hr 0.10 gal/nm 4198 msl 110 kts
Sat, Feb 1, 2014 KACY KFDK 16:25 17:53 1.45 hrs 1.11 hrs 135.18 nm 13.15 gal 9.08 gal/hr 0.10 gal/nm 4519 msl 121 kts
Fri, Jan 31, 2014 KFDK KACY 16:58 18:09 1.16 hrs 0.86 hrs 134.28 nm 10.18 gal 8.79 gal/hr 0.08 gal/nm 5551 msl 154 kts
Tue, Jan 28, 2014 KFDK KFDK 17:27 18:33 1.08 hrs 0.66 hrs 72.77 nm 8.48 gal 7.88 gal/hr 0.12 gal/nm 3423 msl 107 kts
Sun, Jan 19, 2014 KFDK KFDK 06:06 06:58 0.85 hrs 0.55 hrs 63.32 nm 7.02 gal 8.26 gal/hr 0.11 gal/nm 3027 msl 113 kts
Fri, Jan 17, 2014 KFDK KFDK 12:52 14:17 1.39 hrs 1.03 hrs 117.35 nm 11.47 gal 8.25 gal/hr 0.10 gal/nm 3222 msl 111 kts
Wed, Jan 15, 2014 KFDK KFDK 17:36 18:33 0.91 hrs 0.57 hrs 75.61 nm 7.61 gal 8.35 gal/hr 0.10 gal/nm 3788 msl 128 kts
Sun, Jan 12, 2014 KFDK KFDK 17:19 18:34 1.22 hrs 0.89 hrs 102.41 nm 6.95 gal 5.72 gal/hr 0.07 gal/nm 4816 msl 112 kts
Sun, Jan 12, 2014 KFDK KFDK 09:33 10:10 0.6 hrs 0.23 hrs 21.37 nm 3.06 gal 5.11 gal/hr 0.14 gal/nm 1404 msl 93 kts
Thu, Jan 9, 2014 KFDK KFDK 13:39 14:38 0.99 hrs 0.36 hrs 33.10 nm 5.24 gal 5.27 gal/hr 0.16 gal/nm 1432 msl 93 kts
Sat, Dec 28, 2013 KBCB KFDK 11:17 12:49 1.51 hrs 1.32 hrs 204.87 nm 15.75 gal 10.44 gal/hr 0.08 gal/nm 7011 msl 153 kts
Sat, Dec 28, 2013 KFDK KBCB 08:58 10:52 1.87 hrs 1.61 hrs 204.16 nm 19.47 gal 10.39 gal/hr 0.10 gal/nm 8073 msl 126 kts
Fri, Dec 27, 2013 KFDK KFDK 10:56 12:10 1.23 hrs 0.70 hrs 76.37 nm 8.97 gal 7.32 gal/hr 0.12 gal/nm 3384 msl 108 kts
Fri, Dec 20, 2013 KFDK KFDK 09:24 11:01 1.59 hrs 1.26 hrs 142.07 nm 14.80 gal 9.31 gal/hr 0.10 gal/nm 3731 msl 111 kts
Fri, Dec 13, 2013 KFDK KFDK 09:39 11:33 1.86 hrs 1.44 hrs 158.03 nm 16.51 gal 8.86 gal/hr 0.10 gal/nm 3649 msl 107 kts
Tue, Dec 3, 2013 KFDK KFDK 14:49 15:50 1.02 hrs 0.38 hrs 35.10 nm 5.27 gal 5.15 gal/hr 0.15 gal/nm 1370 msl 94 kts
Sun, Dec 1, 2013 KBVI KFDK 14:54 16:15 1.29 hrs 1.11 hrs 168.39 nm 13.64 gal 10.61 gal/hr 0.08 gal/nm 3733 msl 145 kts
Sun, Dec 1, 2013 KBVI KBVI 13:04 13:34 0.46 hrs 0.26 hrs 33.56 nm 3.83 gal 8.27 gal/hr 0.11 gal/nm 2974 msl 119 kts
Thu, Nov 28, 2013 KFDK KBVI 10:55 12:46 1.8 hrs 1.46 hrs 165.93 nm 18.00 gal 10.00 gal/hr 0.11 gal/nm 6020 msl 110 kts
Fri, Nov 22, 2013 KFDK KFDK 13:58 15:24 1.41 hrs 1.08 hrs 124.14 nm 12.90 gal 9.15 gal/hr 0.10 gal/nm 3127 msl 114 kts
Thu, Nov 21, 2013 KFDK KFDK 14:59 16:19 1.3 hrs 0.77 hrs 89.31 nm 9.51 gal 7.30 gal/hr 0.11 gal/nm 2912 msl 112 kts
Tue, Nov 19, 2013 W99 KFDK 18:28 19:24 0.93 hrs 0.74 hrs 94.45 nm 9.12 gal 9.80 gal/hr 0.10 gal/nm 7366 msl 126 kts
Tue, Nov 19, 2013 KFDK W99 17:03 18:10 1.1 hrs 0.67 hrs 94.02 nm 8.78 gal 8.01 gal/hr 0.09 gal/nm 5803 msl 137 kts
Sun, Nov 17, 2013 KHPN KFDK 16:46 19:13 2.39 hrs 2.02 hrs 216.37 nm 23.00 gal 9.62 gal/hr 0.11 gal/nm 8007 msl 104 kts
Sun, Nov 17, 2013 KFDK KHPN 09:43 11:36 1.85 hrs 1.55 hrs 231.86 nm 17.74 gal 9.61 gal/hr 0.08 gal/nm 7009 msl 147 kts
Sat, Nov 16, 2013 KHPN KFDK 10:46 12:45 1.96 hrs 1.61 hrs 198.97 nm 18.07 gal 9.21 gal/hr 0.09 gal/nm 6534 msl 123 kts
Fri, Nov 15, 2013 KFDK KHPN 17:24 18:24 1.62 hrs 1.32 hrs 204.34 nm 8.83 gal 5.46 gal/hr 0.04 gal/nm 7519 msl 154 kts
Fri, Nov 15, 2013 KFDK KFDK 12:56 14:28 1.51 hrs 1.15 hrs 131.26 nm 13.04 gal 8.67 gal/hr 0.10 gal/nm 3343 msl 113 kts
Mon, Nov 11, 2013 KRDG KFDK 14:04 15:08 1.06 hrs 0.77 hrs 89.12 nm 9.95 gal 9.37 gal/hr 0.11 gal/nm 6025 msl 114 kts
Mon, Nov 11, 2013 KFDK KRDG 11:24 12:33 1.14 hrs 0.62 hrs 92.64 nm 8.18 gal 7.17 gal/hr 0.09 gal/nm 5079 msl 148 kts
Sun, Nov 10, 2013 KACY KFDK 15:11 16:53 1.63 hrs 1.27 hrs 133.11 nm 15.19 gal 9.31 gal/hr 0.11 gal/nm 4567 msl 102 kts
Fri, Nov 8, 2013 KFDK KACY 16:51 18:51 1.13 hrs 0.96 hrs 145.14 nm 12.92 gal 11.40 gal/hr 0.09 gal/nm 3510 msl 147 kts
Wed, Nov 6, 2013 KFDK KFDK 16:34 19:15 3.64 hrs 2.73 hrs 341.53 nm 19.53 gal 5.37 gal/hr 0.06 gal/nm 7150 msl 124 kts
Tue, Nov 5, 2013 KFDK KFDK 11:34 11:58 0.4 hrs 0.16 hrs 18.85 nm 2.66 gal 6.73 gal/hr 0.14 gal/nm 3028 msl 120 kts
Mon, Nov 4, 2013 KOSU KFDK 15:32 17:55 2.36 hrs 2.13 hrs 284.62 nm 26.37 gal 11.19 gal/hr 0.09 gal/nm 7607 msl 133 kts
Mon, Nov 4, 2013 KPIA KOSU 11:42 14:14 2.52 hrs 2.19 hrs 305.65 nm 28.50 gal 11.29 gal/hr 0.09 gal/nm 7572 msl 139 kts
Sat, Nov 2, 2013 KLUK KPIA 15:12 17:42 2.49 hrs 2.20 hrs 262.50 nm 27.73 gal 11.14 gal/hr 0.11 gal/nm 4505 msl 119 kts
Sat, Nov 2, 2013 KFDK KLUK 11:07 14:29 3.36 hrs 2.79 hrs 334.44 nm 35.66 gal 10.62 gal/hr 0.11 gal/nm 4644 msl 120 kts
Sat, Nov 2, 2013 KFDK KFDK 08:40 10:10 1.49 hrs 1.01 hrs 115.83 nm 13.22 gal 8.89 gal/hr 0.11 gal/nm 3259 msl 115 kts
Wed, Oct 30, 2013 KFDK KFDK 12:49 14:02 1.21 hrs 0.77 hrs 89.00 nm 9.72 gal 8.07 gal/hr 0.11 gal/nm 3605 msl 115 kts
Tue, Oct 29, 2013 KFDK KFDK 13:56 14:38 0.69 hrs 0.39 hrs 38.54 nm 4.87 gal 7.02 gal/hr 0.13 gal/nm 2467 msl 97 kts
Sun, Oct 27, 2013 KFDK KFDK 14:40 16:06 1.42 hrs 0.99 hrs 101.70 nm 11.62 gal 8.21 gal/hr 0.11 gal/nm 3847 msl 101 kts
Sat, Oct 26, 2013 KFDK KFDK 12:21 13:37 1.24 hrs 0.89 hrs 119.63 nm 11.27 gal 9.12 gal/hr 0.09 gal/nm 6513 msl 131 kts
Sun, Oct 20, 2013 KFDK KFDK 14:21 15:42 1.33 hrs 0.90 hrs 106.07 nm 10.42 gal 7.84 gal/hr 0.10 gal/nm 4665 msl 115 kts
Sun, Oct 20, 2013 KFDK KFDK 10:20 11:28 1.11 hrs 0.74 hrs 97.02 nm 9.53 gal 8.59 gal/hr 0.10 gal/nm 3641 msl 128 kts
Sat, Oct 19, 2013 KFDK KFDK 15:31 16:23 0.86 hrs 0.51 hrs 48.10 nm 6.25 gal 7.31 gal/hr 0.13 gal/nm 1457 msl 93 kts
Sat, Oct 19, 2013 KFDK KFDK 14:19 14:54 0.57 hrs 0.32 hrs 38.59 nm 4.76 gal 8.43 gal/hr 0.12 gal/nm 2969 msl 116 kts
Mon, Oct 14, 2013 KFDK KFDK 15:36 17:08 1.52 hrs 1.19 hrs 134.43 nm 13.37 gal 8.83 gal/hr 0.10 gal/nm 3219 msl 112 kts
Fri, Oct 11, 2013 KCDW KFDK 17:55 19:35 1.64 hrs 1.43 hrs 211.55 nm 16.49 gal 10.05 gal/hr 0.08 gal/nm 6009 msl 145 kts
Thu, Oct 10, 2013 KFDK KCDW 08:31 10:29 1.91 hrs 1.59 hrs 171.12 nm 19.74 gal 10.35 gal/hr 0.12 gal/nm 5036 msl 105 kts
Sat, Oct 5, 2013 N14 KFDK 16:25 17:33 1.11 hrs 0.98 hrs 128.42 nm 12.23 gal 11.05 gal/hr 0.10 gal/nm 4510 msl 129 kts
Sat, Oct 5, 2013 W97 N14 14:06 15:39 1.54 hrs 1.34 hrs 181.46 nm 15.28 gal 9.95 gal/hr 0.08 gal/nm 5504 msl 134 kts
Sat, Oct 5, 2013 KFDK W97 12:00 13:24 1.38 hrs 1.03 hrs 134.75 nm 12.56 gal 9.09 gal/hr 0.09 gal/nm 5015 msl 129 kts
Tue, Oct 1, 2013 KHMZ KFDK 19:28 20:12 0.73 hrs 0.51 hrs 71.84 nm 6.71 gal 9.23 gal/hr 0.09 gal/nm 4838 msl 139 kts
Tue, Oct 1, 2013 KFDK KHMZ 18:20 19:17 0.92 hrs 0.61 hrs 70.83 nm 8.11 gal 8.82 gal/hr 0.11 gal/nm 3906 msl 112 kts
Sun, Sep 29, 2013 KFDK KFDK 16:38 17:47 1.14 hrs 0.69 hrs 75.41 nm 9.35 gal 8.24 gal/hr 0.12 gal/nm 3777 msl 109 kts
Sun, Sep 29, 2013 W75 KFDK 09:50 11:26 1.59 hrs 1.37 hrs 186.56 nm 15.49 gal 9.72 gal/hr 0.08 gal/nm 5519 msl 135 kts
Sat, Sep 28, 2013 KFDK W75 11:03 12:51 1.78 hrs 1.44 hrs 190.43 nm 16.42 gal 9.21 gal/hr 0.09 gal/nm 4747 msl 131 kts
Fri, Sep 27, 2013 KFDK KFDK 15:59 17:40 1.64 hrs 1.32 hrs 153.70 nm 15.34 gal 9.34 gal/hr 0.10 gal/nm 3544 msl 113 kts
Tue, Sep 24, 2013 KFDK KFDK 18:24 19:18 0.88 hrs 0.51 hrs 56.24 nm 6.37 gal 7.28 gal/hr 0.11 gal/nm 2898 msl 105 kts
Wed, Sep 18, 2013 KFDK KFDK 09:02 10:12 1.14 hrs 0.80 hrs 84.65 nm 8.88 gal 7.81 gal/hr 0.10 gal/nm 3991 msl 104 kts
Tue, Sep 17, 2013 KFDK KFDK 17:29 18:32 1.04 hrs 0.61 hrs 62.53 nm 7.57 gal 7.27 gal/hr 0.12 gal/nm 1483 msl 99 kts
Mon, Sep 16, 2013 KCDW KFDK 17:45 19:23 1.59 hrs 1.26 hrs 183.85 nm 14.92 gal 9.36 gal/hr 0.08 gal/nm 4027 msl 144 kts
Mon, Sep 16, 2013 KFDK MD38 06:56 07:29 0.53 hrs 0.28 hrs 40.09 nm 4.47 gal 8.40 gal/hr 0.11 gal/nm 5008 msl 138 kts
Sun, Sep 15, 2013 KFDK KFDK 11:05 12:19 1.19 hrs 0.72 hrs 79.29 nm 9.17 gal 7.71 gal/hr 0.12 gal/nm 4982 msl 106 kts
Fri, Sep 13, 2013 KVAY KFDK 18:04 19:36 1.51 hrs 1.12 hrs 147.22 nm 13.83 gal 9.18 gal/hr 0.09 gal/nm 6054 msl 129 kts
Fri, Sep 13, 2013 KAVC KVAY 15:27 17:49 2.31 hrs 2.02 hrs 275.68 nm 24.30 gal 10.53 gal/hr 0.09 gal/nm 7013 msl 133 kts
Fri, Sep 13, 2013 KDNL KAVC 12:40 15:00 2.27 hrs 1.99 hrs 292.11 nm 22.81 gal 10.05 gal/hr 0.08 gal/nm 7038 msl 142 kts
Sun, Sep 8, 2013 KRIC KPTB 12:32 13:06 0.53 hrs 0.27 hrs 33.83 nm 4.98 gal 9.36 gal/hr 0.15 gal/nm 6013 msl 123 kts
Sun, Sep 8, 2013 KVAY 3N7 08:55 09:27 0.53 hrs 0.11 hrs 12.47 nm 2.86 gal 5.38 gal/hr 0.23 gal/nm 3813 msl 112 kts
Sun, Sep 8, 2013 KFDK KVAY 07:13 08:34 1.33 hrs 0.96 hrs 134.86 nm 11.77 gal 8.88 gal/hr 0.09 gal/nm 5005 msl 137 kts
Tue, Sep 3, 2013 KFDK KFDK 17:33 19:02 1.44 hrs 0.76 hrs 90.18 nm 11.08 gal 7.69 gal/hr 0.12 gal/nm 3180 msl 115 kts
Mon, Sep 2, 2013 KACY KFDK 15:14 16:57 1.67 hrs 1.20 hrs 150.48 nm 14.79 gal 8.88 gal/hr 0.10 gal/nm 6013 msl 123 kts
Fri, Aug 30, 2013 KFDK 2W2 15:42 16:15 0.53 hrs 0.16 hrs 20.02 nm 3.91 gal 7.37 gal/hr 0.20 gal/nm 5100 msl 120 kts
Tue, Aug 27, 2013 KFDK KFDK 17:57 18:55 0.96 hrs 0.58 hrs 63.86 nm 7.72 gal 8.08 gal/hr 0.12 gal/nm 3158 msl 108 kts
Fri, Aug 23, 2013 KHPN KFDK 15:45 17:35 1.82 hrs 1.42 hrs 201.22 nm 16.50 gal 9.09 gal/hr 0.08 gal/nm 6529 msl 140 kts
Sat, Aug 17, 2013 KFDK KFDK 16:02 17:13 1.15 hrs 0.85 hrs 112.71 nm 12.68 gal 11.03 gal/hr 0.11 gal/nm 3600 msl 129 kts
Sat, Aug 17, 2013 KFDK KFDK 08:15 09:20 1.06 hrs 0.65 hrs 86.45 nm 7.46 gal 7.04 gal/hr 0.09 gal/nm 3684 msl 130 kts
Tue, Aug 13, 2013 KFDK KFDK 13:35 14:57 1.33 hrs 0.88 hrs 106.22 nm 10.75 gal 8.07 gal/hr 0.10 gal/nm 3155 msl 118 kts
Sun, Aug 11, 2013 KLNS KFDK 11:47 12:36 0.78 hrs 0.59 hrs 75.24 nm 7.85 gal 10.13 gal/hr 0.10 gal/nm 4506 msl 121 kts
Sun, Aug 11, 2013 KFDK KLNS 09:32 10:21 0.8 hrs 0.49 hrs 69.50 nm 6.63 gal 8.32 gal/hr 0.10 gal/nm 5507 msl 138 kts
Sat, Aug 10, 2013 KOFP KEZF 10:28 11:00 0.53 hrs 0.32 hrs 38.95 nm 5.05 gal 9.51 gal/hr 0.13 gal/nm 5021 msl 121 kts
Sat, Aug 10, 2013 KFDK KOFP 08:17 09:24 1.11 hrs 0.82 hrs 116.12 nm 10.16 gal 9.17 gal/hr 0.09 gal/nm 5007 msl 140 kts
Thu, Aug 8, 2013 KPHF KFDK 13:39 16:08 2.44 hrs 2.02 hrs 275.19 nm 24.21 gal 9.91 gal/hr 0.09 gal/nm 7009 msl 134 kts
Thu, Aug 8, 2013 KPHF KPHF 08:53 11:53 2.91 hrs 2.72 hrs 349.23 nm 29.02 gal 9.97 gal/hr 0.08 gal/nm 7670 msl 125 kts
Wed, Aug 7, 2013 KPHF KPHF 11:11 11:54 0.7 hrs 0.34 hrs 43.62 nm 5.23 gal 7.45 gal/hr 0.12 gal/nm 3941 msl 124 kts
Wed, Aug 7, 2013 KFDK KPHF 05:23 07:07 1.71 hrs 1.37 hrs 189.99 nm 19.71 gal 11.54 gal/hr 0.10 gal/nm 6007 msl 137 kts
Mon, Aug 5, 2013 KCDW KFDK 17:24 18:57 1.47 hrs 1.24 hrs 168.64 nm 14.66 gal 9.96 gal/hr 0.09 gal/nm 4526 msl 130 kts
Mon, Aug 5, 2013 KFDK KCDW 07:16 08:45 1.42 hrs 1.19 hrs 175.21 nm 14.67 gal 10.37 gal/hr 0.08 gal/nm 5504 msl 140 kts
Sun, Aug 4, 2013 KFDK KFDK 09:16 10:25 1.13 hrs 0.71 hrs 90.34 nm 10.21 gal 9.07 gal/hr 0.11 gal/nm 3712 msl 125 kts
Thu, May 30, 2013 KFDK KFDK 08:26 11:37 3.15 hrs 2.82 hrs 384.99 nm 39.90 gal 12.68 gal/hr 0.10 gal/nm 6509 msl 136 kts
Wed, May 29, 2013 KFDK KFDK 14:10 15:25 1.22 hrs 0.79 hrs 94.82 nm 9.98 gal 8.19 gal/hr 0.11 gal/nm 3021 msl 116 kts
Sun, May 26, 2013 KFDK KFDK 08:16 09:30 1.18 hrs 0.92 hrs 120.46 nm 9.99 gal 8.46 gal/hr 0.08 gal/nm 3315 msl 124 kts
Thu, May 23, 2013 K20 KFDK 13:40 16:03 2.35 hrs 2.19 hrs 322.19 nm 25.47 gal 10.83 gal/hr 0.08 gal/nm 11017 msl 146 kts
Thu, May 23, 2013 KHSV K20 10:57 13:09 2.16 hrs 1.76 hrs 255.61 nm 20.70 gal 9.61 gal/hr 0.08 gal/nm 11011 msl 142 kts
Tue, May 21, 2013 K20 KHSV 17:21 20:30 3.04 hrs 2.54 hrs 320.87 nm 27.31 gal 8.97 gal/hr 0.09 gal/nm 9057 msl 122 kts
Tue, May 21, 2013 KFDK K20 14:06 16:56 2.77 hrs 2.57 hrs 313.38 nm 27.85 gal 10.05 gal/hr 0.09 gal/nm 8011 msl 119 kts
Sat, May 18, 2013 KHPN KFDK 10:42 12:46 2.02 hrs 1.65 hrs 214.01 nm 19.12 gal 9.48 gal/hr 0.09 gal/nm 8010 msl 128 kts
Fri, May 17, 2013 KHPN KHPN 18:18 19:29 1.16 hrs 0.71 hrs 85.19 nm 8.51 gal 7.35 gal/hr 0.10 gal/nm 2132 msl 115 kts
Fri, May 17, 2013 KFDK KHPN 15:52 17:41 1.78 hrs 1.45 hrs 216.19 nm 18.95 gal 10.63 gal/hr 0.09 gal/nm 5520 msl 146 kts
Thu, May 16, 2013 KCDW KFDK 17:41 19:26 1.65 hrs 1.37 hrs 168.92 nm 14.82 gal 9.00 gal/hr 0.09 gal/nm 4514 msl 116 kts
Thu, May 16, 2013 KFDK KCDW 06:25 07:51 1.39 hrs 1.18 hrs 173.45 nm 12.83 gal 9.26 gal/hr 0.07 gal/nm 5537 msl 142 kts
Fri, May 10, 2013 KFDK KFDK 09:17 11:16 1.96 hrs 1.34 hrs 178.38 nm 20.51 gal 10.47 gal/hr 0.11 gal/nm 5011 msl 131 kts
Sat, May 4, 2013 KHPN KFDK 11:06 12:41 1.57 hrs 1.30 hrs 202.14 nm 15.53 gal 9.89 gal/hr 0.08 gal/nm 6509 msl 153 kts
Fri, May 3, 2013 KHPN KHPN 18:40 19:39 0.96 hrs 0.66 hrs 82.83 nm 7.72 gal 8.04 gal/hr 0.09 gal/nm 2016 msl 123 kts
Fri, May 3, 2013 KFDK KHPN 16:14 18:06 1.82 hrs 1.55 hrs 209.39 nm 18.86 gal 10.37 gal/hr 0.09 gal/nm 5553 msl 132 kts
Thu, May 2, 2013 KFDK KFDK 15:42 17:52 2.13 hrs 1.52 hrs 188.29 nm 17.80 gal 8.36 gal/hr 0.09 gal/nm 6189 msl 122 kts
Wed, May 1, 2013 KFDK KFDK 19:36 20:55 1.3 hrs 0.72 hrs 84.69 nm 8.82 gal 6.80 gal/hr 0.10 gal/nm 3010 msl 116 kts
Sun, Apr 28, 2013 KACY KFDK 15:14 16:54 1.63 hrs 1.16 hrs 147.66 nm 12.45 gal 7.66 gal/hr 0.08 gal/nm 4110 msl 126 kts
Fri, Apr 26, 2013 KFDK KACY 18:54 20:18 1.36 hrs 1.05 hrs 137.92 nm 11.88 gal 8.73 gal/hr 0.09 gal/nm 5505 msl 129 kts
Sun, Apr 21, 2013 KFDK KFDK 14:17 16:08 1.81 hrs 1.23 hrs 130.09 nm 14.08 gal 7.77 gal/hr 0.11 gal/nm 3328 msl 104 kts
Thu, Apr 18, 2013 KCDW KFDK 16:51 18:50 1.95 hrs 1.66 hrs 174.68 nm 17.51 gal 8.97 gal/hr 0.10 gal/nm 6028 msl 104 kts
Thu, Apr 18, 2013 KFDK KCDW 06:24 08:06 1.68 hrs 1.30 hrs 177.78 nm 13.55 gal 8.09 gal/hr 0.08 gal/nm 5065 msl 135 kts
Tue, Apr 16, 2013 KFDK KFDK 20:15 21:03 0.79 hrs 0.50 hrs 54.12 nm 6.04 gal 7.67 gal/hr 0.11 gal/nm 3158 msl 107 kts
Sat, Apr 13, 2013 KFDK KFDK 13:01 14:09 1.11 hrs 0.54 hrs 64.87 nm 6.84 gal 6.17 gal/hr 0.11 gal/nm 3220 msl 116 kts
Sat, Apr 6, 2013 KFDK KFDK 16:21 17:40 1.29 hrs 0.82 hrs 84.88 nm 9.47 gal 7.33 gal/hr 0.11 gal/nm 1506 msl 100 kts
Sat, Apr 6, 2013 KHPN KFDK 10:05 12:46 1.66 hrs 1.33 hrs 200.59 nm 26.72 gal 16.11 gal/hr 0.13 gal/nm 6523 msl 149 kts
Fri, Apr 5, 2013 KFDK KHPN 15:01 16:44 1.69 hrs 1.35 hrs 201.46 nm 13.20 gal 7.80 gal/hr 0.07 gal/nm 7575 msl 146 kts
Mon, Apr 1, 2013 KBVI KFDK 17:38 19:07 1.45 hrs 1.13 hrs 173.40 nm 11.62 gal 8.01 gal/hr 0.07 gal/nm 6023 msl 151 kts
Mon, Apr 1, 2013 KACY KBVI 13:53 17:02 3.04 hrs 2.63 hrs 281.01 nm 26.66 gal 8.77 gal/hr 0.09 gal/nm 6025 msl 104 kts
Wed, Mar 27, 2013 KBVI KACY 18:22 20:34 2.14 hrs 1.83 hrs 286.13 nm 19.37 gal 9.07 gal/hr 0.07 gal/nm 5028 msl 152 kts
Wed, Mar 27, 2013 KFDK KBVI 15:54 17:48 1.83 hrs 1.59 hrs 190.69 nm 18.59 gal 10.15 gal/hr 0.10 gal/nm 4023 msl 116 kts
Sun, Mar 24, 2013 KACY KFDK 13:29 14:56 1.42 hrs 1.04 hrs 134.85 nm 10.53 gal 7.43 gal/hr 0.08 gal/nm 4567 msl 128 kts
Fri, Mar 22, 2013 KFDK KACY 17:31 18:48 1.26 hrs 0.95 hrs 137.39 nm 9.95 gal 7.93 gal/hr 0.07 gal/nm 3529 msl 142 kts
Sun, Mar 17, 2013 KPVD KFDK 11:36 14:36 2.96 hrs 2.43 hrs 325.53 nm 28.43 gal 9.61 gal/hr 0.09 gal/nm 4046 msl 132 kts
Fri, Mar 15, 2013 KFDK KPVD 12:39 16:40 2.6 hrs 2.18 hrs 332.01 nm 29.93 gal 11.51 gal/hr 0.09 gal/nm 5019 msl 151 kts
Sun, Feb 26, 2012 1N9 63PA 11:58 12:27 0.48 hrs 0.32 hrs 38.44 nm 4.63 gal 9.68 gal/hr 0.12 gal/nm 6505 msl 119 kts
Sun, Feb 26, 2012 KFDK 1N9 10:03 11:10 1.1 hrs 0.87 hrs 115.88 nm 10.11 gal 9.19 gal/hr 0.09 gal/nm 5509 msl 132 kts
Wed, Feb 22, 2012 KFDK KFDK 17:56 19:36 1.62 hrs 1.15 hrs 137.39 nm 14.15 gal 8.73 gal/hr 0.10 gal/nm 2683 msl 116 kts
Sat, Feb 18, 2012 KMTN KFDK 15:17 16:06 0.77 hrs 0.49 hrs 60.25 nm 6.75 gal 8.76 gal/hr 0.11 gal/nm 2713 msl 116 kts
Sat, Feb 18, 2012 KOXB KMTN 14:06 15:04 0.93 hrs 0.68 hrs 91.37 nm 9.55 gal 10.32 gal/hr 0.10 gal/nm 4603 msl 127 kts
Sat, Feb 18, 2012 KMTN KOXB 11:28 12:31 1.03 hrs 0.66 hrs 87.26 nm 8.94 gal 8.72 gal/hr 0.10 gal/nm 6609 msl 130 kts
Sat, Feb 18, 2012 KFDK KMTN 10:28 11:21 0.85 hrs 0.38 hrs 51.43 nm 5.77 gal 6.76 gal/hr 0.11 gal/nm 3648 msl 131 kts
Wed, Feb 15, 2012 KFDK KFDK 17:27 18:16 0.79 hrs 0.37 hrs 36.72 nm 4.91 gal 6.19 gal/hr 0.13 gal/nm 1485 msl 94 kts
Tue, Feb 14, 2012 KFDK KFDK 09:17 10:27 1.16 hrs 0.86 hrs 105.82 nm 10.41 gal 9.01 gal/hr 0.10 gal/nm 4504 msl 121 kts
Mon, Feb 6, 2012 KFDK KFDK 12:20 13:41 1.32 hrs 0.85 hrs 84.39 nm 9.77 gal 7.41 gal/hr 0.12 gal/nm 3346 msl 97 kts
Sun, Feb 5, 2012 KFDK KFDK 14:41 16:21 1.6 hrs 1.30 hrs 162.53 nm 16.05 gal 10.02 gal/hr 0.10 gal/nm 3059 msl 120 kts
Sat, Feb 4, 2012 KFDK KFDK 12:48 13:59 1.18 hrs 0.84 hrs 102.65 nm 11.15 gal 9.49 gal/hr 0.11 gal/nm 3565 msl 120 kts
Fri, Feb 3, 2012 KCDW KFDK 12:40 14:25 1.63 hrs 1.28 hrs 179.25 nm 17.41 gal 10.69 gal/hr 0.10 gal/nm 4778 msl 130 kts
Thu, Feb 2, 2012 KFDK KCDW 06:59 08:29 1.43 hrs 1.18 hrs 167.36 nm 16.48 gal 11.51 gal/hr 0.10 gal/nm 3657 msl 135 kts
Sun, Jan 29, 2012 KFDK KFDK 12:41 14:48 2.04 hrs 1.57 hrs 199.24 nm 21.00 gal 10.28 gal/hr 0.11 gal/nm 7109 msl 122 kts
Sat, Jan 28, 2012 KFDK KFDK 12:46 15:05 2.24 hrs 1.60 hrs 199.52 nm 21.34 gal 9.54 gal/hr 0.11 gal/nm 5104 msl 120 kts
Wed, Jan 25, 2012 KFME KFDK 16:17 16:59 0.68 hrs 0.39 hrs 47.50 nm 5.05 gal 7.46 gal/hr 0.11 gal/nm 2962 msl 119 kts
Wed, Jan 25, 2012 KFME KFME 14:20 16:00 1.63 hrs 1.29 hrs 163.61 nm 16.47 gal 10.08 gal/hr 0.10 gal/nm 3025 msl 123 kts
Wed, Jan 25, 2012 KFDK KFME 13:01 14:00 0.96 hrs 0.64 hrs 74.60 nm 7.72 gal 8.05 gal/hr 0.10 gal/nm 3230 msl 114 kts
Fri, Jan 20, 2012 KFDK KFDK 11:28 12:43 1.18 hrs 0.75 hrs 83.58 nm 9.59 gal 8.13 gal/hr 0.11 gal/nm 4129 msl 103 kts
Mon, Jan 16, 2012 KACY KFDK 14:15 15:54 1.58 hrs 1.19 hrs 133.28 nm 16.69 gal 10.59 gal/hr 0.13 gal/nm 4528 msl 107 kts
Fri, Jan 13, 2012 KFDK KACY 15:20 16:37 1.23 hrs 0.87 hrs 141.61 nm 12.17 gal 9.88 gal/hr 0.09 gal/nm 3713 msl 158 kts
Sat, Jan 7, 2012 KFDK KFDK 18:48 20:30 1.65 hrs 0.91 hrs 114.94 nm 13.75 gal 8.35 gal/hr 0.12 gal/nm 4218 msl 120 kts
Wed, Jan 4, 2012 KFDK KFDK 16:23 18:46 2.32 hrs 1.60 hrs 199.99 nm 22.25 gal 9.58 gal/hr 0.11 gal/nm 6045 msl 121 kts
Thu, Dec 29, 2011 KACY KFDK 12:01 13:34 1.48 hrs 1.16 hrs 140.63 nm 16.88 gal 11.42 gal/hr 0.12 gal/nm 4603 msl 117 kts
Thu, Dec 29, 2011 KFDK KACY 10:10 11:23 1.17 hrs 0.89 hrs 138.27 nm 11.72 gal 9.99 gal/hr 0.08 gal/nm 5549 msl 151 kts
Mon, Dec 26, 2011 KFDK KFDK 14:12 15:01 0.78 hrs 0.49 hrs 60.87 nm 6.96 gal 8.91 gal/hr 0.11 gal/nm 3288 msl 117 kts
Mon, Dec 26, 2011 KFDK KFDK 12:12 13:39 1.38 hrs 1.01 hrs 135.29 nm 14.29 gal 10.34 gal/hr 0.11 gal/nm 3870 msl 126 kts
Fri, Dec 23, 2011 KFDK KFDK 16:06 17:32 1.41 hrs 0.83 hrs 83.22 nm 9.97 gal 7.07 gal/hr 0.12 gal/nm 1584 msl 99 kts
Thu, Dec 22, 2011 KFDK KFDK 14:46 15:45 0.97 hrs 0.66 hrs 80.31 nm 8.73 gal 9.03 gal/hr 0.11 gal/nm 4127 msl 118 kts
Thu, Dec 22, 2011 KFDK KFDK 12:57 14:28 1.48 hrs 0.73 hrs 91.47 nm 10.90 gal 7.38 gal/hr 0.12 gal/nm 5053 msl 122 kts
Thu, Dec 22, 2011 KFDK KFDK 10:25 11:50 1.38 hrs 0.90 hrs 101.79 nm 11.49 gal 8.30 gal/hr 0.11 gal/nm 3461 msl 110 kts
Sun, Dec 18, 2011 KFDK KFDK 09:39 10:44 1.06 hrs 0.62 hrs 69.22 nm 8.06 gal 7.60 gal/hr 0.12 gal/nm 2725 msl 109 kts
Sat, Dec 17, 2011 KFDK KFDK 12:17 13:40 1.3 hrs 1.02 hrs 119.09 nm 11.83 gal 9.09 gal/hr 0.10 gal/nm 3519 msl 110 kts
Fri, Dec 16, 2011 KFDK KFDK 16:59 18:12 1.13 hrs 0.76 hrs 76.62 nm 9.07 gal 8.01 gal/hr 0.12 gal/nm 1526 msl 91 kts
Fri, Dec 16, 2011 KFDK KFDK 13:48 14:46 0.96 hrs 0.65 hrs 65.08 nm 7.36 gal 7.67 gal/hr 0.11 gal/nm 3331 msl 99 kts
Sun, Dec 11, 2011 KHPN KFDK 16:36 18:31 1.91 hrs 1.53 hrs 206.37 nm 20.17 gal 10.59 gal/hr 0.10 gal/nm 6525 msl 133 kts
Sun, Dec 11, 2011 KFDK KHPN 09:48 11:41 1.86 hrs 1.47 hrs 203.30 nm 17.21 gal 9.26 gal/hr 0.08 gal/nm 7504 msl 138 kts
Sat, Dec 10, 2011 KFDK KFDK 14:15 15:03 0.76 hrs 0.39 hrs 48.53 nm 5.62 gal 7.39 gal/hr 0.12 gal/nm 3013 msl 118 kts
Sat, Dec 10, 2011 KFDK KFDK 13:04 13:53 0.76 hrs 0.41 hrs 47.68 nm 5.64 gal 7.39 gal/hr 0.12 gal/nm 3168 msl 107 kts
Fri, Dec 9, 2011 KFDK KFDK 10:52 12:10 1.26 hrs 0.69 hrs 72.52 nm 8.52 gal 6.75 gal/hr 0.12 gal/nm 3813 msl 100 kts
Mon, Dec 5, 2011 KFDK KFDK 15:21 16:42 1.33 hrs 0.95 hrs 111.51 nm 12.31 gal 9.25 gal/hr 0.11 gal/nm 3632 msl 115 kts
Sun, Dec 4, 2011 KFDK KFDK 16:27 18:18 1.8 hrs 1.42 hrs 151.74 nm 17.03 gal 9.47 gal/hr 0.11 gal/nm 4830 msl 104 kts
Sat, Dec 3, 2011 KFDK KFDK 14:31 16:10 1.64 hrs 1.15 hrs 133.42 nm 12.67 gal 7.75 gal/hr 0.09 gal/nm 3192 msl 114 kts
Fri, Dec 2, 2011 KFDK KFDK 09:19 10:48 1.45 hrs 1.02 hrs 126.08 nm 11.97 gal 8.26 gal/hr 0.09 gal/nm 5076 msl 120 kts
Thu, Dec 1, 2011 KFDK KFDK 10:53 12:08 1.19 hrs 0.69 hrs 84.23 nm 9.45 gal 7.94 gal/hr 0.11 gal/nm 3075 msl 116 kts
Sun, Nov 27, 2011 KPVD KFDK 12:39 15:52 3.03 hrs 2.71 hrs 312.25 nm 36.08 gal 11.93 gal/hr 0.12 gal/nm 3128 msl 109 kts
Thu, Nov 24, 2011 KFDK KPVD 08:04 10:47 2.62 hrs 2.30 hrs 314.59 nm 29.73 gal 11.36 gal/hr 0.09 gal/nm 5535 msl 132 kts
Sun, Nov 20, 2011 KHPN KFDK 16:21 18:48 2.43 hrs 1.94 hrs 212.72 nm 22.69 gal 9.35 gal/hr 0.11 gal/nm 6528 msl 108 kts
Sun, Nov 20, 2011 KFDK KHPN 10:05 11:41 1.58 hrs 1.30 hrs 203.71 nm 6.77 gal 4.29 gal/hr 0.03 gal/nm 5517 msl 156 kts
Fri, Nov 18, 2011 KFDK KFDK 11:32 12:45 1.2 hrs 0.82 hrs 91.47 nm 9.93 gal 8.31 gal/hr 0.11 gal/nm 3619 msl 111 kts
Sun, Nov 13, 2011 KFDK KFDK 12:53 13:53 1.1 hrs 0.73 hrs 88.15 nm 8.04 gal 7.32 gal/hr 0.09 gal/nm 3757 msl 117 kts
Sat, Nov 12, 2011 KFDK KFDK 12:20 13:29 1.14 hrs 0.78 hrs 95.36 nm 10.49 gal 9.23 gal/hr 0.11 gal/nm 3610 msl 120 kts
Tue, Nov 8, 2011 KFDK KFDK 19:08 20:06 0.94 hrs 0.51 hrs 58.99 nm 6.83 gal 7.29 gal/hr 0.12 gal/nm 3205 msl 111 kts
Sat, Nov 5, 2011 KHPN KFDK 11:20 13:01 1.61 hrs 1.30 hrs 200.72 nm 16.12 gal 10.02 gal/hr 0.08 gal/nm 6516 msl 148 kts
Fri, Nov 4, 2011 KFDK KHPN 15:47 17:46 1.91 hrs 1.63 hrs 201.12 nm 19.74 gal 10.32 gal/hr 0.10 gal/nm 7566 msl 119 kts
Sun, Oct 30, 2011 KFDK KFDK 13:39 14:44 1.06 hrs 0.75 hrs 84.16 nm 9.28 gal 8.77 gal/hr 0.11 gal/nm 3848 msl 110 kts
Fri, Oct 28, 2011 KITH KFDK 19:30 21:26 1.89 hrs 1.61 hrs 206.59 nm 18.32 gal 9.69 gal/hr 0.09 gal/nm 6038 msl 126 kts
Fri, Oct 28, 2011 KFDK KITH 12:35 14:32 1.88 hrs 1.57 hrs 198.65 nm 18.67 gal 9.95 gal/hr 0.09 gal/nm 5509 msl 121 kts
Wed, Oct 26, 2011 KFDK KFDK 09:19 10:41 1.3 hrs 0.95 hrs 98.19 nm 11.51 gal 8.86 gal/hr 0.12 gal/nm 3987 msl 96 kts
Sun, Oct 23, 2011 KACY KFDK 13:12 14:44 1.45 hrs 1.09 hrs 139.78 nm 15.26 gal 10.55 gal/hr 0.11 gal/nm 4504 msl 121 kts
Fri, Oct 21, 2011 KFDK KACY 08:42 10:06 1.35 hrs 0.88 hrs 138.95 nm 12.17 gal 8.99 gal/hr 0.09 gal/nm 3510 msl 150 kts
Tue, Oct 18, 2011 KFDK KFDK 19:31 21:11 1.56 hrs 1.28 hrs 157.13 nm 15.68 gal 10.06 gal/hr 0.10 gal/nm 3313 msl 115 kts
Sun, Oct 16, 2011 KFDK KFDK 09:53 10:34 0.66 hrs 0.39 hrs 46.02 nm 5.72 gal 8.67 gal/hr 0.12 gal/nm 4775 msl 114 kts
Sat, Oct 15, 2011 KFDK KFDK 13:33 14:56 1.32 hrs 0.95 hrs 112.34 nm 12.53 gal 9.48 gal/hr 0.11 gal/nm 3571 msl 113 kts
Fri, Oct 14, 2011 KFDK KFDK 18:10 19:48 1.59 hrs 1.05 hrs 124.07 nm 14.40 gal 9.06 gal/hr 0.12 gal/nm 3396 msl 115 kts
Sun, Oct 9, 2011 KFDK KFDK 12:44 13:43 0.96 hrs 0.53 hrs 63.55 nm 7.85 gal 8.20 gal/hr 0.12 gal/nm 3263 msl 117 kts
Sat, Oct 8, 2011 KFDK KFDK 14:42 15:52 1.12 hrs 0.85 hrs 103.32 nm 11.42 gal 10.19 gal/hr 0.11 gal/nm 3378 msl 115 kts
Sat, Oct 8, 2011 KFDK KFDK 10:13 11:21 1.09 hrs 0.77 hrs 85.02 nm 9.80 gal 9.02 gal/hr 0.12 gal/nm 3247 msl 105 kts
Fri, Oct 7, 2011 KFDK KFDK 18:09 19:20 1.14 hrs 0.74 hrs 72.37 nm 8.76 gal 7.71 gal/hr 0.12 gal/nm 1429 msl 95 kts
Thu, Sep 29, 2011 KFDK KFDK 17:21 18:30 1.1 hrs 0.79 hrs 82.31 nm 9.71 gal 8.80 gal/hr 0.12 gal/nm 3267 msl 100 kts
Sat, Sep 17, 2011 KMFD KFDK 17:08 19:24 2.12 hrs 1.83 hrs 258.23 nm 26.08 gal 12.32 gal/hr 0.10 gal/nm 7542 msl 131 kts
Sat, Sep 17, 2011 KDPA KMFD 13:13 16:49 2.3 hrs 2.00 hrs 276.30 nm 39.98 gal 17.39 gal/hr 0.14 gal/nm 7535 msl 133 kts
Sat, Sep 17, 2011 KDLH KDPA 08:49 12:05 3.15 hrs 2.76 hrs 344.40 nm 38.00 gal 12.07 gal/hr 0.11 gal/nm 5524 msl 119 kts
Fri, Sep 16, 2011 KDLH KDLH 12:41 13:25 0.7 hrs 0.34 hrs 41.60 nm 5.04 gal 7.20 gal/hr 0.12 gal/nm 3557 msl 117 kts
Thu, Sep 15, 2011 KDLH KDLH 08:56 09:35 0.64 hrs 0.32 hrs 38.76 nm 4.68 gal 7.37 gal/hr 0.12 gal/nm 6434 msl 119 kts
Sun, Aug 14, 2011 KFSD KDLH 13:45 16:02 2.25 hrs 2.00 hrs 282.01 nm 27.37 gal 12.16 gal/hr 0.10 gal/nm 5010 msl 139 kts
Sun, Aug 14, 2011 KCOS KFSD 09:29 13:28 3.94 hrs 3.28 hrs 468.55 nm 44.01 gal 11.17 gal/hr 0.09 gal/nm 9019 msl 141 kts
Thu, Aug 11, 2011 KANW KCOS 11:44 14:49 3.03 hrs 2.84 hrs 331.30 nm 37.38 gal 12.34 gal/hr 0.11 gal/nm 10052 msl 115 kts
Thu, Aug 11, 2011 KDLH KANW 07:18 11:06 3.75 hrs 3.44 hrs 421.02 nm 46.08 gal 12.28 gal/hr 0.11 gal/nm 6027 msl 121 kts
Wed, Aug 10, 2011 KHON KDLH 16:22 18:30 2.11 hrs 2.02 hrs 297.45 nm 27.55 gal 13.09 gal/hr 0.09 gal/nm 5535 msl 146 kts
Wed, Aug 10, 2011 KEGE KHON 11:24 16:05 3.53 hrs 3.32 hrs 500.98 nm 55.81 gal 15.83 gal/hr 0.11 gal/nm 11564 msl 145 kts
Wed, Aug 10, 2011 KGYR KEGE 06:27 11:03 3.41 hrs 3.27 hrs 485.92 nm 55.06 gal 16.16 gal/hr 0.11 gal/nm 9595 msl 141 kts
Mon, Jul 25, 2011 KGYR KGYR 19:57 21:50 1.89 hrs 0.60 hrs 56.56 nm 9.17 gal 4.85 gal/hr 0.16 gal/nm 2065 msl 95 kts
Sun, Jul 24, 2011 KGYR KGYR 19:56 21:22 1.43 hrs 0.81 hrs 75.64 nm 10.15 gal 7.13 gal/hr 0.13 gal/nm 2075 msl 94 kts
Sat, Jul 23, 2011 KGYR KGYR 20:01 20:51 0.84 hrs 0.34 hrs 31.40 nm 5.00 gal 5.93 gal/hr 0.16 gal/nm 2035 msl 93 kts
Thu, Jul 21, 2011 KGYR KGYR 10:31 12:29 1.96 hrs 1.57 hrs 182.00 nm 19.54 gal 9.97 gal/hr 0.11 gal/nm 6053 msl 116 kts
Tue, Jul 19, 2011 KGYR KGYR 10:17 12:18 2.01 hrs 1.67 hrs 189.50 nm 20.32 gal 10.13 gal/hr 0.11 gal/nm 5536 msl 114 kts
Mon, Jul 18, 2011 KGYR KGYR 06:34 09:02 2.47 hrs 2.00 hrs 216.29 nm 24.39 gal 9.86 gal/hr 0.11 gal/nm 5609 msl 108 kts
Sat, Jul 16, 2011 KGYR KGYR 06:24 08:25 2.01 hrs 1.62 hrs 183.55 nm 19.71 gal 9.83 gal/hr 0.11 gal/nm 5560 msl 113 kts
Fri, Jul 15, 2011 KGYR KGYR 09:51 12:08 2.25 hrs 1.84 hrs 217.50 nm 23.14 gal 10.30 gal/hr 0.11 gal/nm 8646 msl 116 kts
Thu, Jul 14, 2011 KGYR KGYR 13:22 14:57 1.57 hrs 1.13 hrs 130.50 nm 14.79 gal 9.40 gal/hr 0.11 gal/nm 5328 msl 114 kts
Wed, Jul 13, 2011 KGYR KGYR 13:29 15:55 2.44 hrs 2.10 hrs 253.09 nm 25.75 gal 10.55 gal/hr 0.10 gal/nm 6595 msl 121 kts
Wed, Jul 13, 2011 KGYR KGYR 10:03 12:43 2.66 hrs 2.25 hrs 263.56 nm 27.31 gal 10.27 gal/hr 0.10 gal/nm 4852 msl 116 kts
Tue, Jul 12, 2011 KGYR KGYR 16:10 18:55 2.74 hrs 2.18 hrs 267.35 nm 28.42 gal 10.36 gal/hr 0.11 gal/nm 5627 msl 123 kts
Tue, Jul 12, 2011 KIWA KGYR 13:14 15:40 2.43 hrs 2.01 hrs 222.55 nm 25.54 gal 10.53 gal/hr 0.11 gal/nm 5888 msl 111 kts
Tue, Jul 12, 2011 KGYR KIWA 10:01 12:15 2.21 hrs 1.84 hrs 203.24 nm 22.87 gal 10.34 gal/hr 0.11 gal/nm 5642 msl 110 kts
Mon, Jul 11, 2011 KGYR KGYR 16:49 19:01 2.17 hrs 1.74 hrs 191.03 nm 21.19 gal 9.78 gal/hr 0.11 gal/nm 5684 msl 107 kts
Mon, Jul 11, 2011 KGYR KGYR 12:01 14:53 2.86 hrs 2.16 hrs 258.40 nm 27.35 gal 9.56 gal/hr 0.11 gal/nm 6605 msl 120 kts
Mon, Jul 11, 2011 KGYR KGYR 06:52 09:06 2.2 hrs 1.77 hrs 194.00 nm 21.02 gal 9.57 gal/hr 0.11 gal/nm 5682 msl 108 kts
Sun, Jul 10, 2011 KGYR KGYR 17:57 20:00 2.05 hrs 1.68 hrs 177.65 nm 19.87 gal 9.69 gal/hr 0.11 gal/nm 5898 msl 106 kts
Sun, Jul 10, 2011 KGYR KGYR 12:24 14:46 2.33 hrs 1.86 hrs 212.60 nm 24.05 gal 10.35 gal/hr 0.11 gal/nm 4962 msl 112 kts
Sun, Jul 10, 2011 KGYR KGYR 08:21 10:39 2.3 hrs 1.56 hrs 162.03 nm 19.19 gal 8.35 gal/hr 0.12 gal/nm 5589 msl 105 kts
Sat, Jul 9, 2011 1AZ0 KGYR 13:23 14:49 1.43 hrs 1.09 hrs 113.20 nm 13.09 gal 9.15 gal/hr 0.12 gal/nm 5147 msl 104 kts
Sat, Jul 9, 2011 KGYR 1AZ0 12:34 13:20 0.77 hrs 0.33 hrs 37.46 nm 4.70 gal 6.14 gal/hr 0.13 gal/nm 3610 msl 113 kts
Sat, Jul 9, 2011 KGYR KGYR 07:55 10:33 2.63 hrs 1.94 hrs 233.61 nm 25.44 gal 9.66 gal/hr 0.11 gal/nm 5586 msl 120 kts
Fri, Jul 8, 2011 KGYR KGYR 20:08 21:59 1.84 hrs 0.77 hrs 72.80 nm 11.36 gal 6.17 gal/hr 0.16 gal/nm 2065 msl 94 kts
Fri, Jul 8, 2011 KGYR KGYR 10:48 12:57 2.16 hrs 1.60 hrs 181.04 nm 20.45 gal 9.48 gal/hr 0.11 gal/nm 6072 msl 114 kts
Fri, Jul 8, 2011 KGYR KGYR 06:43 10:05 3.33 hrs 2.52 hrs 319.30 nm 34.17 gal 10.26 gal/hr 0.11 gal/nm 5736 msl 126 kts
Thu, Jul 7, 2011 KGYR KGYR 20:10 23:10 3 hrs 1.87 hrs 199.51 nm 24.43 gal 8.16 gal/hr 0.12 gal/nm 3260 msl 106 kts
Thu, Jul 7, 2011 KGYR KGYR 16:38 18:54 2.26 hrs 1.80 hrs 216.87 nm 23.89 gal 10.58 gal/hr 0.11 gal/nm 5598 msl 120 kts
Thu, Jul 7, 2011 KGYR KGYR 09:33 11:52 2.31 hrs 1.72 hrs 193.16 nm 22.12 gal 9.56 gal/hr 0.11 gal/nm 5529 msl 112 kts
Wed, Jul 6, 2011 KGYR KGYR 20:10 20:58 0.8 hrs 0.15 hrs 14.34 nm 3.46 gal 4.30 gal/hr 0.24 gal/nm 2092 msl 94 kts
Wed, Jul 6, 2011 KGYR KGYR 13:02 16:02 2.99 hrs 2.34 hrs 308.36 nm 33.63 gal 11.26 gal/hr 0.11 gal/nm 6549 msl 131 kts
Wed, Jul 6, 2011 KHII KGYR 09:55 12:14 2.32 hrs 1.90 hrs 232.78 nm 25.19 gal 10.85 gal/hr 0.11 gal/nm 5615 msl 123 kts
Wed, Jul 6, 2011 KGYR KHII 07:15 09:28 2.21 hrs 1.67 hrs 203.19 nm 22.62 gal 10.24 gal/hr 0.11 gal/nm 6617 msl 121 kts
Mon, Jun 27, 2011 KGYR KGYR 20:11 21:58 1.78 hrs 1.32 hrs 133.69 nm 16.22 gal 9.12 gal/hr 0.12 gal/nm 2153 msl 101 kts
Sun, Jun 26, 2011 KGYR KGYR 22:10 23:56 1.76 hrs 1.42 hrs 167.51 nm 18.29 gal 10.42 gal/hr 0.11 gal/nm 5589 msl 118 kts
Sat, Jun 25, 2011 KGYR KGYR 21:43 23:21 1.65 hrs 0.94 hrs 94.64 nm 12.74 gal 7.74 gal/hr 0.13 gal/nm 2712 msl 101 kts
Sat, Jun 25, 2011 KGYR KGYR 07:17 09:57 2.66 hrs 1.96 hrs 250.91 nm 27.45 gal 10.31 gal/hr 0.11 gal/nm 6579 msl 128 kts
Fri, Jun 24, 2011 KGYR KGYR 08:21 11:02 2.67 hrs 1.83 hrs 231.65 nm 25.43 gal 9.53 gal/hr 0.11 gal/nm 6602 msl 127 kts
Thu, Jun 23, 2011 KGYR KGYR 10:22 12:40 2.26 hrs 1.64 hrs 210.26 nm 22.72 gal 10.07 gal/hr 0.11 gal/nm 6622 msl 126 kts
Thu, Jun 23, 2011 KGYR KGYR 07:31 09:57 2.44 hrs 1.91 hrs 229.49 nm 24.53 gal 10.07 gal/hr 0.11 gal/nm 5133 msl 120 kts
Wed, Jun 22, 2011 KGYR KGYR 10:08 12:41 2.54 hrs 2.11 hrs 251.94 nm 26.09 gal 10.28 gal/hr 0.10 gal/nm 5889 msl 120 kts
Wed, Jun 22, 2011 KGYR KGYR 06:41 09:10 2.49 hrs 1.90 hrs 245.57 nm 25.98 gal 10.44 gal/hr 0.11 gal/nm 5560 msl 129 kts
Tue, Jun 21, 2011 KGYR KGYR 09:38 11:39 2.02 hrs 1.55 hrs 178.95 nm 20.06 gal 9.95 gal/hr 0.11 gal/nm 6395 msl 116 kts
Tue, Jun 21, 2011 KGYR KGYR 06:26 08:05 1.65 hrs 1.11 hrs 122.05 nm 14.66 gal 8.89 gal/hr 0.12 gal/nm 4545 msl 110 kts
Mon, Jun 20, 2011 KGYR KGYR 10:48 13:24 2.6 hrs 2.21 hrs 264.06 nm 26.75 gal 10.29 gal/hr 0.10 gal/nm 6036 msl 120 kts
Mon, Jun 20, 2011 KGYR KGYR 06:26 08:38 2.19 hrs 1.16 hrs 121.38 nm 15.92 gal 7.28 gal/hr 0.13 gal/nm 2114 msl 104 kts
Sun, Jun 19, 2011 KGYR KGYR 10:01 12:08 2.11 hrs 1.72 hrs 193.37 nm 21.61 gal 10.25 gal/hr 0.11 gal/nm 5452 msl 112 kts
Sat, Jun 18, 2011 KGYR KGYR 11:16 13:36 2.34 hrs 1.92 hrs 206.06 nm 23.71 gal 10.13 gal/hr 0.12 gal/nm 5773 msl 108 kts
Sat, Jun 18, 2011 KGYR KGYR 08:03 10:32 2.48 hrs 2.02 hrs 237.47 nm 25.97 gal 10.46 gal/hr 0.11 gal/nm 4765 msl 118 kts
Fri, Jun 17, 2011 KGYR KGYR 06:32 08:43 2.18 hrs 1.10 hrs 118.49 nm 15.07 gal 6.91 gal/hr 0.13 gal/nm 3556 msl 108 kts
Thu, Jun 16, 2011 KGYR KGYR 09:49 12:09 2.33 hrs 1.87 hrs 202.70 nm 23.09 gal 9.90 gal/hr 0.11 gal/nm 5222 msl 109 kts
Thu, Jun 16, 2011 KGYR KGYR 06:33 09:07 2.56 hrs 1.37 hrs 147.73 nm 19.12 gal 7.48 gal/hr 0.13 gal/nm 3665 msl 108 kts
Wed, Jun 15, 2011 E14 KGYR 09:23 11:45 2.37 hrs 1.70 hrs 194.92 nm 22.75 gal 9.60 gal/hr 0.12 gal/nm 6541 msl 115 kts
Wed, Jun 15, 2011 KGYR E14 06:25 08:33 2.12 hrs 1.63 hrs 190.23 nm 22.09 gal 10.42 gal/hr 0.12 gal/nm 6371 msl 117 kts
Tue, Jun 14, 2011 KGYR KGYR 13:55 15:32 1.61 hrs 0.93 hrs 103.04 nm 12.80 gal 7.97 gal/hr 0.12 gal/nm 3696 msl 110 kts
Tue, Jun 14, 2011 KGYR KGYR 10:27 12:40 2.22 hrs 1.79 hrs 208.14 nm 22.56 gal 10.16 gal/hr 0.11 gal/nm 5554 msl 116 kts
Tue, Jun 14, 2011 KGYR KGYR 06:53 09:04 2.18 hrs 1.70 hrs 208.45 nm 21.54 gal 9.86 gal/hr 0.10 gal/nm 5051 msl 123 kts
Mon, Jun 13, 2011 KGYR KGYR 15:47 18:04 2.28 hrs 1.69 hrs 190.96 nm 22.01 gal 9.65 gal/hr 0.12 gal/nm 6234 msl 113 kts
Mon, Jun 13, 2011 KGYR KGYR 12:49 15:11 2.37 hrs 1.96 hrs 224.62 nm 25.03 gal 10.58 gal/hr 0.11 gal/nm 5932 msl 115 kts
Mon, Jun 13, 2011 KGYR KGYR 09:50 12:01 2.18 hrs 1.66 hrs 189.11 nm 21.00 gal 9.65 gal/hr 0.11 gal/nm 4591 msl 114 kts
Mon, Jun 13, 2011 KGYR KGYR 06:38 08:49 2.18 hrs 1.72 hrs 188.71 nm 21.29 gal 9.76 gal/hr 0.11 gal/nm 4659 msl 110 kts
Sun, Jun 12, 2011 KGYR KGYR 15:50 18:04 2.24 hrs 0.90 hrs 88.44 nm 13.31 gal 5.94 gal/hr 0.15 gal/nm 2087 msl 98 kts
Sun, Jun 12, 2011 KGYR KGYR 12:11 14:34 2.39 hrs 1.90 hrs 220.87 nm 25.30 gal 10.61 gal/hr 0.11 gal/nm 6634 msl 117 kts
Sun, Jun 12, 2011 KGYR KGYR 09:34 11:24 1.84 hrs 0.89 hrs 96.02 nm 12.75 gal 6.92 gal/hr 0.13 gal/nm 2257 msl 108 kts
Sun, Jun 12, 2011 KGYR KGYR 06:49 08:41 1.83 hrs 0.92 hrs 100.86 nm 13.21 gal 7.23 gal/hr 0.13 gal/nm 2120 msl 108 kts
Sat, Jun 11, 2011 KGYR E14 12:28 14:39 2.19 hrs 1.85 hrs 222.28 nm 24.31 gal 11.09 gal/hr 0.11 gal/nm 6914 msl 120 kts
Sat, Jun 11, 2011 KGYR KGYR 09:36 11:20 1.75 hrs 0.81 hrs 88.92 nm 11.02 gal 6.31 gal/hr 0.12 gal/nm 2217 msl 110 kts
Sat, Jun 11, 2011 KGYR KGYR 06:58 08:44 1.76 hrs 0.93 hrs 99.76 nm 12.03 gal 6.82 gal/hr 0.12 gal/nm 2089 msl 108 kts
Fri, Jun 10, 2011 KGYR KGYR 15:25 17:45 2.33 hrs 1.91 hrs 227.65 nm 24.76 gal 10.63 gal/hr 0.11 gal/nm 4711 msl 119 kts
Fri, Jun 10, 2011 KGYR KGYR 13:05 14:58 1.87 hrs 1.04 hrs 114.52 nm 13.68 gal 7.30 gal/hr 0.12 gal/nm 3713 msl 109 kts
Fri, Jun 10, 2011 KGYR KGYR 09:33 11:18 1.75 hrs 0.92 hrs 103.19 nm 12.19 gal 6.99 gal/hr 0.12 gal/nm 3627 msl 112 kts
Wed, Jun 8, 2011 KIWA KGYR 10:01 12:05 2.07 hrs 1.60 hrs 187.49 nm 19.88 gal 9.61 gal/hr 0.11 gal/nm 4665 msl 117 kts
Wed, Jun 8, 2011 KGYR KIWA 07:00 09:02 2.04 hrs 1.51 hrs 188.65 nm 20.13 gal 9.87 gal/hr 0.11 gal/nm 5669 msl 125 kts
Tue, Jun 7, 2011 KGYR KGYR 13:46 15:42 1.93 hrs 1.01 hrs 108.14 nm 13.20 gal 6.83 gal/hr 0.12 gal/nm 3721 msl 108 kts
Tue, Jun 7, 2011 KCHD KGYR 10:27 12:48 2.35 hrs 1.84 hrs 221.61 nm 23.55 gal 10.01 gal/hr 0.11 gal/nm 5630 msl 120 kts
Tue, Jun 7, 2011 KGYR KCHD 07:07 09:25 2.3 hrs 1.84 hrs 220.59 nm 23.12 gal 10.04 gal/hr 0.10 gal/nm 5613 msl 120 kts
Mon, Jun 6, 2011 KGYR KGYR 10:21 12:29 2.14 hrs 1.75 hrs 206.72 nm 22.02 gal 10.28 gal/hr 0.11 gal/nm 5638 msl 119 kts
Mon, Jun 6, 2011 KGYR KGYR 07:13 09:47 2.57 hrs 2.16 hrs 253.34 nm 26.46 gal 10.30 gal/hr 0.10 gal/nm 6721 msl 118 kts
Sat, Jun 4, 2011 KGYR KGYR 07:10 09:33 2.39 hrs 1.84 hrs 215.94 nm 23.89 gal 10.01 gal/hr 0.11 gal/nm 5588 msl 117 kts
Fri, Jun 3, 2011 E14 KGYR 16:08 18:18 2.17 hrs 1.80 hrs 212.08 nm 23.06 gal 10.63 gal/hr 0.11 gal/nm 6627 msl 118 kts
Fri, Jun 3, 2011 KGYR E14 13:05 15:27 2.36 hrs 1.81 hrs 207.75 nm 23.40 gal 9.90 gal/hr 0.11 gal/nm 6746 msl 115 kts
Fri, Jun 3, 2011 KGYR KGYR 08:31 10:55 2.37 hrs 1.23 hrs 128.18 nm 16.49 gal 6.97 gal/hr 0.13 gal/nm 2163 msl 102 kts
Thu, Jun 2, 2011 KGYR KGYR 14:41 16:27 1.76 hrs 1.25 hrs 148.49 nm 15.88 gal 9.03 gal/hr 0.11 gal/nm 4897 msl 118 kts
Tue, May 31, 2011 KHII KGYR 13:31 15:59 2.47 hrs 1.94 hrs 228.85 nm 24.04 gal 9.74 gal/hr 0.11 gal/nm 7668 msl 118 kts
Tue, May 31, 2011 KGYR KHII 09:58 12:32 2.55 hrs 1.89 hrs 236.87 nm 23.96 gal 9.41 gal/hr 0.10 gal/nm 6583 msl 124 kts
Tue, May 31, 2011 KGYR KGYR 06:40